W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów mieszkaniowych Skarbu Państwa

Dla gruntów Skarbu Państwa opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy uiścić na konto nr: PKO BP S.A. nr 62 1020 5226 0000 6602 0642 5112
lub w punktach obsługi bankowej banku PKO BP S.A.

Wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą przy istniejącym zadłużeniu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste skutkować będzie zaksięgowaniem wpłaty na bieżące zobowiązania z tytułu przekształcenia oraz ponownym obowiązkiem wnoszenia pozostałych opłat rocznych na warunkach określonych w zaświadczeniu.

W tytule opłaty należy wpisać: „opłata jednorazowa za przekształcenie”, numer Księgi Wieczystej lokalowej oraz adres przekształcanej nieruchomości.

Opłata jednorazowa za 20 lat wynosi: (dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste x 20 lat) - 90% bonifikaty = wysokość opłaty jednorazowej

Jeżeli opłata roczna za rok objęty zgłoszeniem już została uiszczona, należy dopłacić brakującą różnicę.

Niezależnie od samodzielnie dokonanej wpłaty złożenie „Zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą” jest OBOWIĄZKOWE. Bez tego nie otrzymają Państwo zaświadczenia o spłacie całości zobowiazań.

Po wniesieniu ww. opłaty, złożeniu ww. zgłoszenia, potwierdzeniu braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, z urzędu zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie o spłacie całości zobowiązania, które należy złożyć w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych przy ul. Komandorskiej 16, w celu wykreślenia w księdze wieczystej lokalu, wpisanego tam roszczenia.

Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Dla zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, doręczonych przed 30 listopada 2019 r. zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za 20 lat z góry, należało złożyć do końca roku. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone później, to do 29 lutego 2020 r. należało zapłacić opłatę roczną za 2019 rok. W odpowiedzi na złożone zgłoszenie wyliczona zostanie opłata jednorazowa za pozostałe do zapłaty lata.

Natomiast, jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie doręczono po 30 listopada 2019 r., zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za 20 lat z góry należy złożyć w terminie 2 miesięcy, a termin płatności opłaty jednorazowej wynosi wtedy 2 miesiące od doręczenia Państwu informacji o wysokości opłaty jednorazowej.

Termin płatności opłaty przekształceniowej za 2019 r. upłynął 29 lutego 2020 r., za 2020 rok – 30 czerwca 2020 r., natomiast za kolejne lata termin upływa 31 marca danego roku.

Druki oraz szczegółowe informacje na temat przekształcenia znajdują się na stronie: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych Skarbu Państwa (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/38372/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow-mieszkaniowych-skarbu-panstwa).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego