W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 26 czerwca 2014 r.

XML

Treść


Sala 200,  Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.


Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania


IV. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Wrocławia.1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2013 rok – druk nr 1581/14

Sprawozdanie finansowe miasta Wrocławia

- wnioskodawca: - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

1) Wystąpienie Skarbnika Miasta Wrocławia - Marcina Urbana w imieniu Prezydenta
Wrocławia.
2) Opinie w sprawie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Miasta
za 2013 rok:
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji Rady,
- dyskusja.
3) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2013 rok – druk nr 1581/14

Wyniki głosowania2. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2013 rok – druk nr 1582/14

Sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu za 2013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ i samorządowych instytucji kultury 

Informacje o stanie mienia komunalnego

Opinia RIO

- wnioskodawca: - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

1) Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- referuje: - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Zawada
2) Wystąpienie Wiceprezydenta Wrocławia - Adama Grehla
3) Opinie do wniosku Komisji Rewizyjnej:
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji,
- dyskusja.
4) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok – druk nr 1582/14

Wyniki głosowania

Zamknięcie dyskusjiV. Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2013 roku.


- referuje: - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl


VI. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Wrocławia – Piotra Babiarza - druk nr 1584/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania2. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1601/14

wnioskodawca:
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
referuje:
Przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości - Mirosława Stachowiak - Różecka
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały3. Zmieniająca uchwałę Nr XLII/976/13 Rady Miejskiej Wrocławiaz dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego - druk nr 1587/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marzena Horbaczewska
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania4. Zmiany uchwały nr LIV/1567/10 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu - druk nr 1588/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marzena Horbaczewska
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa,Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rokSpecjalistycznego Zakładu Profilaktyczno–Leczniczego „PROVITA” - druk nr 1590/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowań6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rokCentrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - druk nr 1591/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013rok Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - druk nr 1592/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania8. Zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 - druk nr 1597/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Jerzy Gdaniec
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna:
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania9. Zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - druk nr 1598/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Jerzy Gdaniec
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna:
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania10. Zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069 - druk nr 1599/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jerzy Gdaniec
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania11. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu - druk nr 1589/14

wnioskodawca:
Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania12. Powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu - druk nr 1459A/14

wnioskodawca:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Maria Zawartko
referuje:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Maria Zawartko
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania13. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1583/14

Casinos Poland Sp. z o.o. – ul. Drobnera 11 /HP Park Plaza/

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Statutowej - Łukasz Wyszkowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania14. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1586/14

dotyczy uchwały nr LIV/1559/10 RMW w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Obwieszczenie
Wyniki głosowania15. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Przemysłowy 1 we Wrocławiu - druk nr 1585/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania16. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1593/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania17. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1594/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania18. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 1595/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania19. Rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - druk nr 1596/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania20. Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 1600/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowaniaVII. Przyjęcie protokołu sesji LVII/14 i LVIII/14.
VIII. Interpelacje i zapytania.
IX. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane