W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Konsultacje projektu uchwały RM Wrocławia w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2022 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2022”

Podstawa prawna:

  1. uchwała nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063) zmieniająca uchwałę nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie dotyczącej  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w  sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2022 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2022” poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej  www.wroclaw.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  2 lipca 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 lipca 2021 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać do 16 lipca  2021 r.:

  • elektronicznie na adres: bsm@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Biuro Strategii Miasta, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

(w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura, a nie data stempla pocztowego)  

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  w sprawie projektu ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2022 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2022”

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego