W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Herb Wrocławia, Logo Programu Ciepłe Mieszkanie, Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Wrocław ogłasza, iż z dniem 1 marca 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1383/D/CM/WR/2022 z dnia 20.12.2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

 1. działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • kondensacyjny kocioł gazowy,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze-woda,
  • pompę ciepła powietrze-powietrze,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 2. działania dodatkowe polegające na:
  • wykonaniu instalacji c.o.,
  • wykonaniu instalacji CWU,
  • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
  • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA!

NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

Kosztem kwalifikowanym jest także:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w § 4 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Wrocław.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

Wysokość dofinansowania przyznawana będzie zgodnie z § 4 Regulaminu:

 1. podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
 2. podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
 3. najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 • w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
  ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław;
 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia, w szczególności w:

 • Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław
  lub
 • przesyłać do Urzędu Miejskiego Wrocławia, w szczególności na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 01.03.2023 r. do 31.10.2025 r.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Wrocław.

UWAGA – WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.
 • Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zadań objętych niniejszym Programem. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław lub pod numerami telefonu:

   • 71 799 67 55,
   • 71 799 67 57,
   • 71 799 67 58,
   • 71 799 67 59,
   • 71 799 67 62,
   • 71 799 67 70,
   • 71 799 67 80,
   • 71 799 67 83.

Ogólne wytyczne Programu dostępne są na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu.  (https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_614,dokumenty-programowe).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego