W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Deratyzacja we Wrocławiu

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Deratyzację należy przeprowadzać z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych oraz innych zwierząt i organizmów żywych niebędących celem zwalczania, przy czym preparaty stosowane w deratyzacji należy bezwzględnie zabezpieczyć przed dostępem i przypadkowym spożyciem przez ludzi, zwierzęta domowe oraz ptactwo.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętym uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42247/),  zmienionym uchwałą Nr LXIII/1628/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r.; (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66837/) oraz uchwałą Nr LXVI/1716/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2023 r. (https://baw.cui.wroclaw.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/68809/Uchwala-LXVI_1716_23) obowiązkowa deratyzacja powinna zostać przeprowadzona:

trzykrotnie w ciągu roku na obszarze centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką  Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą w terminach:

 • od 1 stycznia do 31 marca,
 • od 1 maja do 30 września,
 • od 1 listopada do 31 grudnia;

dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 listopada do 30 listopada.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości, w tym sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studnie i komory na sieciach infrastruktury podziemnej, usytuowane na obszarze centrum Wrocławia, tj. na terenie ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

Na pozostałym obszarze Wrocławia, tj. poza terenem, o którym mowa powyżej, obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki wielolokalowe podpiwniczone;
 2. lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
 3. obiekty handlowe branży spożywczej;
 4. magazyny żywności i płodów rolnych;
 5. gospodarstwa rolne i hodowlane;
 6. zakłady przetwórstwa żywności;
 7. szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, hospicja i inne obiekty, w których wykonywane są całodobowe świadczenia zdrowotne;
 8. hotele, hostele, motele, pensjonaty, internaty, domy akademickie, bursy i inne obiekty świadczące usługi noclegowe;
 9. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
 10. wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
 11. wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej;
 12. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
 13. schroniska dla zwierząt;
 14. dworce kolejowe i autobusowe;
 15. pozostałe budynki użyteczności publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ponadto obowiązkową deratyzację przeprowadza się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, usuwać padłe zwierzęta oraz odchody zwierząt z nieruchomości.

Pamiętajmy, aby deratyzacja była skuteczna, a jej efekty utrzymywały się dłużej należy przestrzegać kilku prostych zasad tj.:

 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
 • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
 • pamiętać o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady,
 • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
 • nie dokarmiać ptaków oraz kotów wolno żyjących w miejscach dostępnych dla szczurów,
 • na bieżąco dokonywać napraw wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego