W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Formy ochrony przyrody

W obowiązującym w Polsce stanie prawnym, zagadnienia ochrony przyrody reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), która określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody obejmującej:

 1. dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby;
 2. rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową;
 3. zwierzęta prowadzące wędrowny tryb życia;
 4. siedliska przyrodnicze;
 5. siedliska zagrożone wyginięciem, rzadkie i chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów;
 6. twory przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalne szczątki roślin i zwierząt;
 7. krajobraz;
 8. zieleń w miastach i wsiach;
 9. zadrzewienia

Ustawa wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

 1. parki narodowe;
 2. rezerwaty przyrody;
 3. parki krajobrazowe;
 4. obszary chronionego krajobrazu;
 5. obszary Natura 2000;
 6. pomniki przyrody;
 7. stanowiska dokumentacyjne;
 8. użytki ekologiczne;
 9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 10. ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.

Wyjątkową wartością przyrody jest różnorodność biologiczna, która w myśl definicji Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), oznacza „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.

Formy ochrony przyrody na terenie Wrocławia dzielą się na ochronę obszarową w postaci fragmentu Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy i obszarów wchodzących w skład europejskiej sieci Natura 2000 -5 częściowo i 1 całkowicie zlokalizowanych w granicach miasta:

 • Las Pilczycki,
 • Grądy w Dolinie Odry,
 • Grądy Odrzańskie,
 • Dolina Widawy,
 • Łęgi nad Bystrzycą,
 • Kumaki Dobrej

oraz formy ochrony obiektowej: 188 pomników przyrody i 3  użytki ekologiczne.

Na skutek rozwoju miasta na terenie Wrocławia przetrwały jedynie niewielkie fragmenty naturalnych ekosystemów. Zlokalizowane są one głównie na obrzeżach miasta (za wyjątkiem pomników przyrody, które często rosną w parkach śródmiejskich czy w Ogrodzie Botanicznym).

Rozmieszczenie form ochrony przyrody na terenie Wrocławia można zobaczyć na mapie przyrodniczej: http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gpDecyzjeWSRSzczegółowe informacje na temat form ochrony przyrody we Wrocławiu i na terenie całego województwa dolnośląskiego dostępne są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu: http://wroclaw.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody oraz na stronie www.wroclaw.pl/srodowisko/informator-obszary-i-obiekty-chronione

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego