W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Utrzymanie czystości i porządku we Wrocławiu

XML

We Wrocławiu obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia wprowadzony uchwałą nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42247/)

Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia dotyczących utrzymania czystości i porządku:

  1. UCHWAŁA NR XXVI/584/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 maja 2012 r.w sprawie utworzenia spółki Ekosystem Sp. z o.o. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/13082/)
  2. UCHWAŁA NR XXIX/655/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie podziału Wrocławia na sektory odbierania odpadów komunalnych (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/13528/)
  3. UCHWAŁA NR XXIX/656/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/13529/)
  4. UCHWAŁA NR LII/1383/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64747/)
  5. UCHWAŁA NR XXV/671/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42246/)
  6. UCHWAŁA NR XXV/666/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42240/)
  7. UCHWAŁA NR XXI/444/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/26988/)
  8. UCHWAŁA NR XXV/672/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42247/)
  9. UCHWAŁA NR LII/1400/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64764/)

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców zbierających odpady komunalne

Przedsiębiorca zbierający odpady komunalne w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów, z wyłączeniem podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne,  jest zobowiązany do składania prezydentowi miasta, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, rocznego sprawozdania

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób ich obliczenia

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 minut Kalkulatory opłat i deklaracji on-line Rada Miejska Wrocławia przyjęła pakiet niżej wymienionych uchwał regulujących obszar gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia: Uchwała nr LII/1383/22 Rady Miejskiej Wrocławia z...

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi