W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1188/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie na pierwsze półrocze 2020 roku i cały 2020 rok stypendiów dla osób zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury


Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs na stypendia artystyczne na pierwsze półrocze i na cały rok 2020 na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

  1. film,
  2. literatura,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. sztuki wizualne,
  7. upowszechnianie kultury.

 
Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie osobiście, w swoim imieniu  i wg ustalonego wzoru.
Wzór wniosku - Wniosek (na realizację przedsięwzięć)
 
Wnioski o stypendia na pierwsze półrocze i na cały rok 2020 należy składać w terminie  do 30 września 2019 r. w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia,  ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub przesłać pocztą na powyższy adres w kopercie z dopiskiem: „stypendia”. Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku, tj. na pierwsze półrocze lub na cały rok 2020.
 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a w przypadku wniosku przesłanego pocztą – data stempla pocztowego. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty wniosku przed końcem naboru.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez   6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.
 

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław   i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną podane   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 

Szczegółowe warunki organizowania konkursu i tryb przyznawania stypendiów określa UCHWAŁA NR VI/130/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2144).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane