Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

COM

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Od 21 października 2019 r.

 • wydawanie dowodów rejestracyjnych dla osób fizycznych będzie przeniesione do Centrum Obsługi Mieszkańca I, ul. G. Zapolskiej 4, sala S2, okienka od 17 do 21.

 • rejestracja pojazdów oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych dla osób prawnych od będzie przeniesione do Centrum Obsługi Mieszkańca III, ul. W. Bogusławskiego 10, sala S5, okienka od 1 do 7.Z powodu prac remontowych w Centrum Obsługi Mieszkańca II, przy pl. Nowy Targ 1-8 mogą powstać  utrudnienia w załatwianiu spraw z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, meldunków i dowodów osobistych, rejestracji pojazdów oraz praw jazdy.

Wszystkie sprawy podatkowe można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 (stanowiska 16, 17 i 18).

Szczegóły w komunikacieCentra Obsługi Mieszkańca  działają w budynkach UMW przy:


Kompleksową obsługą w zakresie podatków zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika


 Centra Obsługi Mieszkańca:


   COM I
ul. G. Zapolskiej 4

Czynne:

 • poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 17:15
 • podatki i opłaty lokalne: poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 15:15
 • filia Kancelarii UMW: poniedziałek - piątek: od godz. 7:45 do godz. 15:45
 • punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP: poniedziałek - piątek: od godz. od 8:00 do 15:15


Obsługa interesantów w zakresie:

 • rejestracji działalności gospodarczej
 • rejestracji pojazdów
 • praw jazdy
 • spraw meldunkowych
 • dowodów osobistych
 • podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności - sala obsługi nr 3, stanowisko nr 17 i 18, czynne w godz. od 8:00 do godz. 15:15  
 • potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP - sala obsługi nr 3, stanowisko nr 17 i 18, czynne w godz. od 8:00 do godz. 15:15   
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - sala obsługi nr 3, stanowisko nr 16, czynne w godz. od 8:00 do godz. 15:15   


Informacja telefoniczna:

 • tel. +48 71 777 77 77
  - rejestracja działalności gospodarczej
  - rejestracja pojazdów
  - prawa jazdy
  - meldunki i dowody osobiste
 • tel. +48 71 777 73 60
  - podatki i opłaty lokalne


Zarezerwuj wizytę online

W COM znajduje się filia Kancelarii Ogólnej Urzędu, gdzie można złożyć pisma i dokumenty do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu (obsługa beznumerkowa):

 • ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
  faks  +48 71 777 86 22
  czynne:
  poniedziałek - piątek: od godz. 7:45 do godz. 15:45

Uwaga!
W Centrum  Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4  działa kasa automatyczna (opłatomat) – urządzenie samoobsługowe, w których również można dokonać wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłat związanych z rejestracją pojazdu, prawem jazdy oraz ewidencji ludności.   COM II 
pl. Nowy Targ 1-8

Czynne:

 • poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 17:15
 • podatki i opłaty lokalne: poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 15:15
 • Kancelaria UMW: poniedziałek - piątek: od godz. 7:45 do godz. 15:45
 • punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP: poniedziałek - piątek: od godz. 8:00 do 15:15
 • kancelaria Wydziału Architektury i Budownictwa: poniedziałek - piątek: od godziny 7:45 do godziny 15:15


Obsługa interesantów w zakresie:

 • rejestracji pojazdów
 • praw jazdy
 • spraw meldunkowych
 • dowodów osobistych
 • rejestracji działalności gospodarczej
 • spraw architektoniczno-budowlanych, realizowanych w Wydziale Architektury i Budownictwa - w godzinach od 7:45 do 15:15
  - przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4,
 • podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności  - parter, stanowisko nr 14 -  w godzinach od 8:00 do 15:15. Na stanowisku tym nie obsługiwane są zagadnienia związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  UWAGA!
  Z powodu remontu wszelkie sprawy podatkowe można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 (stanowiska 16, 17 i 18).
 • potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP - Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej, parter, sala 20, stanowiska nr 1, 2, 3 i 5 - w godzinach od 8:00 do 15:15


Informacja telefoniczna:

 • tel. +48 71 777 77 77
  - prawa jazdy
  - rejestracja pojazdów
  - meldunki i dowody osobiste
  - rejestracja działalności gospodarczej
  - sprawy architektoniczno-budowlane, realizowane w Wydziale Architektury i Budownictwa,
 • tel. +48 71 777 70 36
  tel./faks777 87 76
  - rejestracja działalności gospodarczej
 • tel. +48 71 777 73 61
  - podatki i opłaty lokalne


Zarezerwuj wizytę online

W COM znajduje się Kancelaria Ogólna Urzędu, gdzie można złożyć pisma i dokumenty do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu (obsługa beznumerkowa):

 • pl. Nowy targ 1-8
  parter, pok. 5 
  faks +48 71 777 86 55
  e-mail: kum@um.wroc.pl
  czynne:
  poniedziałek - piątek: od godz. 7:45 do godz. 15:45


   COM III
ul. W. Bogusławskiego 8,10

Czynne:

 • poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 17:15


Obsługa interesantów w zakresie:

 • odbioru dowodów rejestracyjnych dla pojazdów zarejestrowanych w COM I przy ul. G. Zapolskiej 4
 • odbioru dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję


Pisma i dokumenty do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu można złożyćfilii Kancelarii Ogólnej Urzędu mieszczącej się w COM I przy ul. G. Zapolskiej  (obsługa beznumerkowa)


Informacja telefoniczna:

 • tel. +48 71 777 77 77


Zarezerwuj wizytę online   COM IV
al. M. Kromera 44

Czynne:

 • poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 15:15,
 • filia Kancelarii UMW: poniedziałek - piątek : od godz. 7:45 do godz. 15:45


Obsługa interesantów w zakresie:

 • spraw meldunkowych (zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego)
 • dowodów osobistych:
  - przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
  - wydawania gotowych dowodów osobistych (zamówionych w tym punkcie COM)
 • wydawana zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • praw jazdy
 • rejestracji pojazdów


W COM znajdują się 2 stanowiska kasowe:

 • parter, pokój 32

oraz filia Kancelarii Ogólnej Urzędu, gdzie można złożyć pisma i dokumenty do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu (obsługa beznumerkowa):

 • parter, sala COM
  faks +48 71 777 92 19
  czynne:
  poniedziałek - piątek : od godz. 7:45 do godz. 15:45


Dokumenty dotychczas składane w kancelarii Wydziału Nieruchomości Komunalnych, można złożyć w filii Kancelarii Ogólnej lub bezpośrednio w sekretariacie tego Wydziału (III piętro pok. 320).  

Informacja telefoniczna:

 • tel. +48 71 777 77 77

 

Punkt Rejestracji Pojazdów - CM Polmozbyt
al. Karkonoska 45

Czynne:

 • poniedziałek - piątek: od godziny 8:00 do godziny 15:00

 
Obsługa interesantów w zakresie:

 • rejestracji pojazdów


W punkcie rejestracyjnym CM Polmozbyt działają dwa okienka do rejestracji pojazdów. Płatność jedynie kartami płatniczymi (bezgotówkowo).

Informacja telefoniczna:

 • tel. +48 71 777 77 77
  - ogólne informacje dot. rejestracji pojazdów


COM V
ul. Hubska 8 - 16

Czynne:

 • poniedziałek - piątek: od godziny 7:45 do godziny 15:45
 • punkt przyjmowania wniosków Wydziału Środowiska i Rolnictwa: poniedziałek - piątek: od godziny 7:45 do godziny 15:45
 • filia Kancelarii UMW: poniedziałek - piątek: od godz. 7:45 do godz. 15:45
 • biuro obsługi klienta Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00, środa od godz. 7:00 do godz. 17:00


Obsługa interesantów w zakresie:

 • przyjmowania wniosków dla spraw realizowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa
 • przyjmowanie dokumentacji dla spraw realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Informacja telefoniczna:

 • tel. +48 71 777 77 77
 • tel. +48 71 799 67 35


BOK Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia:
obsługa interesantów w zakresie:

 • spraw rozpatrywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na terenie miasta Wrocławia - w godzinach od 7:00 do 15:00, w środy do 17.00:
 • przyjmowania wniosków i podań - parter, Sala Główna,
 • wydawania dokumentów: parter, Sala Główna.


W COM znajduje się filia Kancelarii Ogólnej Urzędu, gdzie można złożyć pisma i dokumenty do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu (obsługa beznumerkowa):

 • ul. Hubska 8-16
  parter, sala nr 1, stanowisko 1
  czynne:
  poniedziałek - piątek: od godz. 7:45 do godz. 15:45


Uwaga!
W budynku przy ul. Hubskiej 8-16 nie ma kasy. Najbliższy punkt, w którym można dokonać opłat znajduje się w PKO Banku Polskim przy ul. Hubskiej 52

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij