W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy: Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
Nazwa sprawy Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja
Nazwa sprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Nazwa sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja
Nazwa sprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Nazwa sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja
Nazwa sprawy: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Nazwa sprawy Deklaracja na podatek od nieruchomości
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja
Nazwa sprawy: Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnik
Nazwa sprawy Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnik
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Nazwa sprawy Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansów Oświatowych
Informacja
Nazwa sprawy: Dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART"
Nazwa sprawy Dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART"
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Informacja
Nazwa sprawy: Dofinansowanie w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia
Nazwa sprawy Dofinansowanie w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja
Nazwa sprawy: Dotacja z budżetu miasta w części pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na prace związane z podłączeniem przez osoby fizyczne do sieci kanalizacyjnej
Nazwa sprawy Dotacja z budżetu miasta w części pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na prace związane z podłączeniem przez osoby fizyczne do sieci kanalizacyjnej
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja
Nazwa sprawy: Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych
Nazwa sprawy Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansów Oświatowych
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
Nazwa sprawy Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
Nazwa sprawy Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód osobisty - zgłoszenie utraty, uszkodzenia dokumentu
Nazwa sprawy Dowód osobisty - zgłoszenie utraty, uszkodzenia dokumentu
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny - odbiór nowego (wyprodukowanego) dokumentu
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny - odbiór nowego (wyprodukowanego) dokumentu
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny - uzyskanie kserokopii dowodu rejestracyjnego
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny - uzyskanie kserokopii dowodu rejestracyjnego
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny - wpis adnotacji VAT/PIT/CIT
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny - wpis adnotacji VAT/PIT/CIT
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny - wydanie/zwrot dowodu zatrzymanego przez policję
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny - wydanie/zwrot dowodu zatrzymanego przez policję
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny - wydawanie duplikatu (wtórnika)
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny - wydawanie duplikatu (wtórnika)
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny - zmiana stanu faktycznego, wymagająca zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (np. adres, nazwisko, rodzaj pojazdu, dane techniczne)
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny - zmiana stanu faktycznego, wymagająca zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (np. adres, nazwisko, rodzaj pojazdu, dane techniczne)
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Dowód rejestracyjny – wymiana z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
Nazwa sprawy Dowód rejestracyjny – wymiana z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja
Nazwa sprawy: Duplikat faktury VAT lub duplikat faktury korygującej VAT
Nazwa sprawy Duplikat faktury VAT lub duplikat faktury korygującej VAT
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja
Nazwa sprawy: Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie informacji geologicznej
Nazwa sprawy Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie informacji geologicznej
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja
Nazwa sprawy: Identyfikatory zezwalające na dojazd do cmentarzy w okresie świąt zmarłych - w celach zaopatrzeniowych
Nazwa sprawy Identyfikatory zezwalające na dojazd do cmentarzy w okresie świąt zmarłych - w celach zaopatrzeniowych
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Inżynierii Miejskiej
Informacja
Nazwa sprawy: Imprezy masowe
Nazwa sprawy Imprezy masowe
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informacja
Nazwa sprawy: Informacja dotycząca udzielania świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Nazwa sprawy Informacja dotycząca udzielania świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Kategoria sprawy obronność
Komórka odpowiedzialna Departament Spraw Społecznych
Informacja