W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacja dla deweloperów

Informacja dla deweloperów, w związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1445), zwana dalej ustawą deweloperską.

W związku z obowiązkiem nałożonym na deweloperów dot. opracowania prospektu informacyjnego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia i zamieszczenia w jego treści informacji między innymi:   

  1. o planie zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek, w tym: przeznaczenia w planie, dopuszczalnej wysokość zabudowy i dopuszczalnego procentu zabudowy działki,
  2. o zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach;

Urząd Miejski Wrocławia informuje, że:

  1. informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących oraz o projektach planów będących w trakcie sporządzania – są zamieszczane w zakładce Planowanie przestrzenne;
  2. informacje o inwestycjach podejmowanych przez Miasto (Urząd Miejski Wrocławia i miejskie jednostki organizacyjne) – są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021 - 2044, która została zamieszczona na stronie BIP pod linkiem https://bip.um.wroc.pl/artykul/324/49498/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-na-lata-2021-2044 oraz dostępne na wniosek złożony do Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  3. Doprowadzenia przyłączy do nieruchomości w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz podłączenia do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z zakresem działalności, udostępniane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Wnioski należy składać e-mailem na adres: bok@mpwik.wroc.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /MPWIK_WROC_2019/SkrytkaESP.

Dodatkowo w zakładce Dane o dokumentach zawierających informacje środowiskowe znajdują się informacje wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko.

Natomiast w zakładce Urząd,  na stronie  dotyczącej Wydziału Architektury i Budownictwa publikowane są Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Budownictwa, które obejmują:

  • Decyzje (pozytywne) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane od dnia 1 lipca 2010 r.
  • Decyzje (pozytywne) o ustaleniu warunków zabudowy wydane od dnia 1 września 2011 r.
  • Decyzje (wszystkie) w sprawie pozwolenia na budowę wydane od dnia 1 stycznia 2009 r.

Informacje o pozostałych inwestycjach należy pozyskać od podmiotów właściwych ze względu na przedmiot inwestycji i rodzaj prowadzonej działalności.


Z aktualną mapą nieruchomości włączonych do Specjalnych Stref Ekonomicznych można się zapoznać na geoportalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/ (moduł gospodarka, zakładka specjalne strefy ekonomiczne).

Uchwały dotyczące zgody na objęcie gruntów położonych na terenie Wrocławia Specjalną Strefą Ekonomiczną podejmuje Rada Miejska Wrocławia. Zbiór aktów prawnych uchwalonych przez Radę Miejską znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.wroc.pl/artykul/243/3534/uchwaly-rady-miejskiej-wroclawia.

Rada Miejska Wrocławia dotychczas wyraziła zgodę na utworzenie podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE Invest-Park) i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE), do których można się zwrócić po szczegółowy opis granic i terenów podstref, bądź wydanie informacji o tym, czy dana nieruchomość została objęta granicami specjalnej strefy ekonomicznej (WSSE: https://invest-park.com.pl/, invest@invest-park.com.pl, tel. +48 74 664 91 64, LSSE: http://lsse.eu/ tel. +48 76 727 74 70, sekretariat@lsse.eu ).


Hydroportal - publiczny portal dotyczący szeroko pojętej tematyki wodnej na terenie Polski. Zawiera dane dot. ryzyka powodziowego, przeciwdziałania suszy. Prezentuje plany gospodarowania wodami (https://isok.gov.pl/hydroportal.html).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego