W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Park Kulturowy Stare Miasto

10 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto: UCHWAŁA NR LVI/1465/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/19852/)

Uchwała ma na celu: 

 1. ochronę krajobrazu kulturowego kolebki Wrocławia i jego obecnego centrum – Starego Miasta i Wysp Odrzańskich, 
 2. uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta.

W czasie obowiązywania przepisów pojawiły się potrzeby konieczność doprecyzowania pewnych kwestii, a także rozszerzenia lub zmiany niektórych zapisów, dlatego też:

Najważniejsze zmiany wprowadzone do uchwały to m.in.:

 1. korekta granic,
 2. obowiązek usuwania zabrudzeń i zniszczeń elewacji budynków (w tym okien, drzwi i witryn),
 3. zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym,
 4. dopuszczenie prowadzenia gastronomii mobilnej z pojazdów typu food truck i wózek rowerowy w wyznaczonych miejscach,
 5. dopuszczenie wyklejania witryn folią imitującą szkło piaskowane na czas remontu,
 6. dopuszczeniu ogródków gastronomicznych przy foodtruckach oraz punktach gastronomicznych (które nie prowadzą sprzedaży napojów alkoholowych), w których nie ma miejsc konsumenckich,
 7. dopuszczenie umieszczania na ścianach murali, przy czym logo firmy ma stanowić nie więcej niż 5% powierzchni muralu,
 8. dopuszczenie przekryć ogródków gastronomicznych w innych (określonych w uchwale) kolorach niż ecru.

Przestrzeń parku kulturowego ma służyć w równej mierze właścicielom, użytkownikom, mieszkańcom, przedsiębiorcom i gościom. Prawo do użytkowania przestrzeni wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również odpowiedzialnością i pociąga za sobą różne obowiązki.  Wszyscy zobowiązani jesteśmy do należytej dbałości o walory estetyczne i kulturowe naszego Miasta i do zachowania jego wyjątkowego charakteru. Sformułowanie jasnych i konkretnych zasad, jakim mają być podporządkowane różnorakie przedsięwzięcia  podejmowane na tym terenie, ułatwi wszystkim zainteresowanym prowadzenie działalności. 

Park Kulturowy obejmuje obszar Starego Miasta i Wyspy Odrzańskiej (Ostrów Tumski, Wyspa Piasek, Wyspa Młyńska, Wyspa Słodowa, Wyspa Bielarska, Tamka).

Przebieg granicy Parku Kulturowego:

 1. ulica Nowy Świat,
 2. ulica Grodzka na odcinku do Mostu Uniwersyteckiego,
 3. most Uniwersytecki,
 4. ulica B. Drobnera,
 5. ulica H. Sienkiewicza na odcinku do ulicy  K.S. Wyszyńskiego,
 6. ulica. K.S. Wyszyńskiego na odcinku od ulicy H. Sienkiewicza,
 7. most Pokoju,
 8. plac Powstańców Warszawy na odcinku do alei J. Słowackiego,
 9. aleja J. Słowackiego,
 10. ulica Z. Krasińskiego na odcinku do południowej ściany budynku nr 13,
 11. linia wyznaczona przez południowe ściany budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 13 i 13a oraz budynku przy ulicy Podwale 80, do ulicy Podwale,
 12. ulica Podwale do placu Czystego,
 13. na południe od ulicy Podwale: plac T. Kościuszki i plac Czysty, DH Renoma przy ulicy Świdnickiej 40, budynku przy ulicy Świdnickiej 37,39,41, zabudowa placu T. Kościuszki, budynku przy ulicy T. Kościuszki 17-19, 18, 20, 21, 23, zabudowę przy ulicy Świdnickiej na odcinku od placu T. Kościuszki  do ulicy J. Piłsudskiego, budynku przy ulicy J. Piłsudskiego 52, 54, 56, 60, 62, 64, oraz budynki przy ulicy Podwale nr 37-38,
 14. ulica Podwale do mostu W. Sikorskiego,
 15. południowe nabrzeże Odry na odcinku od mostu W. Sikorskiego do ulicy Nowy Świat.
mapa z zakreślonym obszarem Parku Kulturowego Staregoo Miastao

 

Uchwała „Park Kulturowy Stare Miasto” określa zasady na w/w terenie dotyczące m.in.:

 1. prowadzenia handlu i gastronomii, np. zakaz prowadzenia handlu poza budynkami oraz w przejściach i przejazdach lub bramach z wyjątkami opisanymi poniżej, etc.;
 2. prowadzenia działań reklamowych – zwłaszcza montowania nośników reklamowych, np. zakaz rozwieszania banerów reklamowych czy rozdawania ulotek, etc.;
 3. sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, np. zakaz montażu urządzeń klimatyzacyjnych i anten, etc.;

Aby dostosować obiekty i prowadzenie działalności do wymogów uchwały należy:

 1. zmienić sposób prowadzenia działań reklamowych, formy nośników reklamowych, szyldów i innych elementów zagospodarowania przestrzeni zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale;
 2. zdemontować obiekty, o których mowa w uchwale, zlokalizowane niezgodnie z jej przepisami;

Pytania dot. Parku Kulturowego można wysyłać na adres:  parkkulturowy@um.wroc.pl


Działania reklamowe oraz działalność handlowa i usługowa na terenie Parku Kulturowego

Formalności dotyczące zamieszczenia szyldu

Procedura zamieszczania szeroko rozumianej reklamy w miejskiej przestrzeni publicznej nie zmieniła. Montaż nośnika reklamowego wymaga:

 1. Zgody właściciela obiektu (Gmina lub własność prywatna).
 2. Zgłoszenia  prac budowlanych przyjętego przez Wydział Architektury i Zabytków, UM/ decyzji WAZ o pozwoleniu na budowę, opinii Zespołu Analiz i Estetyki WAZ.
 3. Uzgodnienia z WAZ – w przypadku obiektów zabytkowych.

Zmieniły się natomiast szczegółowe zasady ekspozycji reklam na obszarze parku, co  przyczyniło się do polepszenia warunków prowadzenia działalności reklamowej. Na ograniczeniu wielkości i liczby reklam skorzystali wszyscy przedsiębiorcy, bowiem oddziaływanie pozostałych reklam jest większe niż kiedyś (nadmiar reklam w przestrzeni publicznej wywołuje chaos, w wyniku, którego poszczególne reklamy przestają być zauważane).

Zakazy i ograniczenia w zakresie: montażu szyldów i prowadzenia działań reklamowych na budynkach:

 1. Zakazuje się: prowadzenia działań reklamowych  na elewacji budynku i w witrynach okiennych, nawet po  wewnętrznej stronie okien i witryn.
  Wyjątek:
  • szyld na ścianie budynku. Forma i montaż szyldu wymaga: zgody właściciela budynku, opinii Zespołu Analiz i Estetyki WAZ. oraz dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego (zgłoszenie albo decyzja WAZ),
  • menu lokali gastronomicznych. Podmiot  działający na terenie Parku ma prawo do zamontowania 1 nośnika reklamowego z menu na elewacji budynku, w którym działalność gastronomiczna  jest prowadzona oraz wystawienia nie więcej niż 1 stojaka z menu przed lokalem (jeśli do lokalu prowadzą 2 wejścia, oddalone o więcej niż 15 m – 2 stojaki z menu).  Forma i montaż nośników reklamowych z menu wymaga zgody  właściciela budynku, opinii Zespołu Analiz i Estetyki oraz uzgodnień z WAZ w celu dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego (zgłoszenie albo decyzja).
 2. Zakazuje się: prowadzenia działań reklamowych w formie stojaka ustawionego przed budynkiem (np. potykacz).
  Wyjątek:
  • lokale gastronomiczne oraz instytucje kultury, sportu i informacji turystycznej mają prawo do wystawienia jednego stojaka z menu lokalu gastronomicznego/ informacją o działalności instytucji kultury/sportu/informacji turystycznej.
 3. Nie dopuszcza się: prowadzenia działań reklamowych, w tym umieszczania szyldów i nośników reklamowych bez:
  • zachowania ładu kompozycyjnego tj. uwzględnienia osi poziomych i pionowych podziałów, w szczególności wyznaczonych otworami okiennymi i drzwiowymi,
  • utrzymania tej samej stylistyki, formy, materiału i koloru nośników reklamowych i szyldów odnoszących się do jednego lokalu użytkowego.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: witryn, otworów okiennych

 1. Zakazuje się: zasłaniania witryn oraz otworów okiennych, przeszklenia powinny być przeźroczyste
  Wyjątek:
  • Dozwolone są witraże i kompozycje artystyczne na przeszkleniach, jednak nie mogą one zajmować więcej niż 25% powierzchni przeszklenia. W takim przypadku dopuszcza się stosowanie w witrynie folii imitującej szkło piaskowane.
  • Na witrynach z wbudowanym bankomatem dopuszcza się stosowanie folii technicznej imitującej szkło piaskowane lub folii w kolorze grafitowym (RAL 7024).
  • Na witrynach lokalu użytkowego, w czasie trwania prac remontowych wewnątrz tego lokalu, dopuszcza się stosowanie folii technicznej imitującej szkło piaskowane.
  • Witryny należące do instytucji kultury:  w czasie prowadzenia działań artystycznych w ramach zorganizowanych imprez artystycznych mogą zaklejać okna i witryny w galeriach sztuki i innych lokalach, w których te działania są prowadzone.
  • Na przeszkleniach okiennych i witrynach, które nie są witrażami dopuszcza się umieszczanie informacji o możliwości dokonania płatności kartami płatniczymi lub bonami towarowymi, informacji o godzinach otwarcia lokalu lub instytucji, informacji o możliwości zwrotu podatku VAT dla podróżnych oraz informacji o przedsiębiorcy prowadzącym ochronę obiektu.
 2. Zakazuje się:  montowania na zewnątrz budynku oraz po wewnętrznej stronie okien i witryn ekranów i urządzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje przy pomocy technologii wizualnych.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: nośników i działań reklamowych:

 1. Zakazuje się: sytuowania nośników reklamowych na zaparkowanych pojazdach oraz obiektach pływających wtedy, gdy nośniki te nie stanowią ich elementów konstrukcyjnych.
 2. Zakazuje się: zamieszczania reklam na nawierzchni ulic i chodników.
 3. Zakazuje się: rozdawania ulotek.
 4. Zakazuje się: eksponowania reklam przez osoby spacerujące na ulicach i placach miejskich  (np. transparenty).
 5. Zakazuje się: umieszczania reklam na budowlach (obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury).
  Wyjątek:
  • reklamy związane z imprezami, np. okresowe reklamy na latarniach, związane szczególnie z wrocławskimi festiwalami,
  • reklamy na słupach ogłoszeniowych, nośnikach reklamowych będących elementem przystanków transportu publicznego, nośników typu „city light” na ul Oławskiej,
  • reklamy na siatkach osłaniających remontowane budynki (logo reklamowe na powierzchni nie wiekzej niż 5%).

Zakazy i ograniczenia w zakresie: reklamy na siatkach ochronnych rusztowań remontowanych budynków

 1. Dopuszczone jest zamieszczenie reklamy na siatce lub innym materiale osłaniającym rusztowanie postawione na czas remontu budynku, jednak na nie więcej niż 1/3 całkowitej  powierzchni materiału. Na pozostałej części powierzchni siatki znajdować się musi odwzorowanie remontowanego budynku w skali 1:1.
 2. Działania reklamowe na siatce osłaniającej rusztowanie mogą być prowadzone tylko w czasie prac remontowych, nie dłużej niż 12 miesięcy. Te same lub kolejne działania reklamowe mogą być prowadzone na rusztowaniu nie wcześniej niż 10 lat po upływie w/w okresu.
 3. Zakazuje się oświetlania lub podświetlania siatki osłaniającej rusztowanie.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: działalności handlowej i usługowej

 1. Zakazuje się: prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym, w lokalach, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz w lokalach wykorzystywanych przez przedsiębiorcę do organizacji imprez.
 2. Zakazuje się: działalności handlowej lub usługowej polegającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze parku kulturowego , a także powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach, które polega na nagabywaniu.

Handel i gastronomia poza budynkami 

Zakazy i ograniczenia w zakresie: handlu ulicznego lub prowadzenie samodzielnego punktu handlowego lub gastronomicznego zlokalizowanego poza lokalem (np. stoisko z lodami lub pamiątkami)

 1. Zakazuje się: handlu ulicznego oraz stałego i samodzielnego handlu i gastronomii poza budynkami oraz w przejściach.
  Wyjątek:
  • handel w wyznaczonych punktach ze stoisk handlowych o ustalonym, jednolitym wzorze oraz z  pojazdów gastronomicznych typu food truck lub wózek rowerowy, które muszą być usytuowane w taki sposób, aby nie zasłaniać  zabytków i nie utrudniać komunikacji pieszej, usytuowanych na określonym terenie:
   1. handel w punktach na terenie: część pl. Bohaterów Getta - przy ścianie szczytowej budynku przy ul. Szajnochy 7-9,
   2. handel w punktach na terenie: ul. Piaskowa na odcinku pomiędzy wejściem do Hali Targowej a ul. Świętego Ducha,
   3. handel w punktach na terenie: zachodnia elewacja budynku przy ul. Piaskowej 13,
   4. handel w punktach na terenie: pomiędzy ścianami szczytowymi budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i ul. Ruskiej 51,
   5. handel w punktach: wzdłuż północnej elewacji budynku przy ul. Psie Budy 3-4,
   6. handel w punktach: po wschodniej stronie ul. Świdnickiej – na odcinku pomiędzy ul. Podwale i ul. Bożego Ciała,
   7. handel w punktach po: zachodnia strona ul. Świdnickiej na odcinku pomiędzy ul. Podwale i Promenadą Staromiejską,
   8. handel w punktach na terenie: pomiędzy ścianami szczytowymi budynków przy ul. Piotra Skargi 31 i ul. Oławską 35,
   9. handel w punktach na terenie: wschodnia strona skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Piotra Skargi – na utwardzonym terenie pomiędzy torami tramwajowymi a północą jezdnią ul. Oławskiej,
   10. handel w punktach na terenie: pl. Nowy Targ – południowe elewacje budynków nr 20,21,
   11. handel w punktach na terenie: pl. T. Kościuszki – chodnik północno-wschodni skwer przy ul. Świdnickiej,
   12. handel w punktach na terenie: Zachodnia strona ul. Kuźniczej – pomiędzy ul. Nożowniczą i Kotlarską,
   13. handel w przejściu przez budynek przy ul. Świdnickiej nr 6,
   14. handel na chodniku na zachodnim narożniku skrzyżowania ul. Oławskiej i ul. Błogosławionego Czesława,
   15. handel na bulwarze Piotra Włostowica,
   16. handel w przejściu przez budynek przy ul. Krawieckiej 1 łączącym ul. Oławską z ul. Krawiecką (sprzedaż książek),
   17. handel w punktach na terenie: Wyspa Słodowa,
   18. handel w punktach na terenie: przy ul. Bożego Ciała - obok Galerii na Odwachu,
   19. handel w punktach na terenie: na Promenadzie Staromiejskiej - al. J. Słowackiego/ul. Podwale - obok Panoramy Racławickiej (dot. handlu prowadzonego wyłącznie z wózka rowerowego),
   20. handel w punktach na terenie: przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 9 a ulicą Ruską,
   21. handel w punktach na terenie: wschodniej strony ul. Św. Katarzyny – skrzyżowanie z ul. Jana Ewangelisty Purykyniego,
   22. handel w punktach na terenie: wschodniej strony ul. J.Styki i W.Kossaka  - skrzyżowanie z ul. Jana Ewangelisty Purykyniego – obok Panoramy Racławickiej,
   23. handel w punktach na terenie: południowej strony ul. Księcia Witolda, przy wjeździe z Mostu Uniwersyteckiego (dot. handlu prowadzonego wyłącznie z wózka rowerowego),
   24. handel w punktach na terenie: wschodniej strony ul. Garncarskiej przy wjeździe na Plac Polski,
   25. handel w punktach na terenie: bulwaru Piotra Włostowica, przy kościele NMP Na Piasku,
   26. handel przy bulwarze Tadka Jasińskiego – przy kładce Świebodzkiej (dot. handlu prowadzonego wyłącznie z wózka rowerowego),
   27. handel przy wschodnim wejściu do Parku Staromiejskiego od strony Promenady Śródmiejskiej – na odcinku pomiędzy ulicami Krupniczą a Świdnicką (miejsce dla wózka rowerowego),
   28. handel na ul. Zamkowej przy pl. Wolności (miejsce dla wózka rowerowego),
   29. handel na bulwarze Xawerego Dunikowskiego (2 miejsca dla wózków rowerowych),
   30. handel na skwerze Wrocławianek (miejsce dla wózka rowerowego),
   31. handel na placu Czystym,
   32. handel na terenie Ogrodu Botanicznego
   33. dopuszczono sprzedaż kwiatów na placu Solnym w kioskach i pod zadaszeniami stanowiącymi ich integralną część,,
   34. dopuszczono prowadzenie samodzielnego handlu i działalności gastronomicznej poza budynkami w ramach imprez.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: sytuowania stojaków eksponujących towar,  przed lokalem w którym prowadzi się działalność handlową

 1. Dopuszczono handel uliczny jako poszerzenie oferty handlowej z lokali użytkowych, wyłącznie przed lokalem w którym działalność jest prowadzona i przez podmiot, który działalność prowadzi.
 2. Dopuszczono wystawianie i oferowanie do sprzedaży: pamiątek, książek, owoców i warzyw, wypieków.
 3. Dopuszczono sprzedaż kwiatów na placu Solnym pod zadaszeniami stanowiącymi integralną część kiosków.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: stojaków z menu lokalu gastronomicznego

 1. Dozwolone jest ustawienie 1 stojaka z menu danego lokalu gastronomicznego.
 2. W przypadku, gdy lokal gastronomiczny ma dwa wejścia, a odległość między nimi wynosi więcej niż 15m, dopuszcza się zastosowanie drugiego stojaka.
 3. Każdy stojak powinien być umieszczony na terenie ogródka gastronomicznego, a w przypadku braku ogródka – bezpośrednio przy wejściu do lokalu.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: ogródków gastronomicznych

 1. Dopuszczono ustawianie ogródków gastronomicznych rozumianych jako formę zwiększenia, poza budynkiem, liczby miejsc konsumenckich w lokalu gastronomicznym oraz urządzenie miejsc konsumenckich nieprzeznaczonych do spożywania napojów alkoholowych, przed punktem gastronomicznym, w którym nie ma miejsc konsumenckich i w którym nie sprzedaje się alkoholu. Dodatkowo przy samochodzie, z którego prowadzona jest działalność gastronomiczna, dopuszcza się miejsca konsumpcyjne w liczbie nie większej niż 2 stoły i łącznie 4 krzesła.
 2. Markizy i parasole dopuszcza się w podanych w uchwale kolorach (odcienie ecru oraz szarego). Kolorowe napisy i znaki firmowe na markizach i parasolach mogą być umieszczone wyłącznie na lambrekinach. *

Zakazy i ograniczenia w zakresie: wyświetlania na ekranach transmisji wydarzeń kulturalnych czy sportowych

 1. Zakazuje się: stosowania ekranów i urządzeń odtwarzających napisy, obrazy lub animacje przy pomocy technologii wizualnych lub audiowizualnych, a także urządzeń nagłaśniających.
  Wyjątek:
  • dozwolone jest  wyświetlanie na ekranach transmisji wydarzeń kulturalnych lub sportowych nadawanych na żywo, o ile transmisje te są skierowane do wnętrza ogródków.

Prace budowlane na terenie Parku Kulturowego 

Liczne niezbędne i uzasadnione roboty budowlane mogą negatywnie wpływać na stan zabytków oraz deformować krajobraz kulturowy. W celu uniknięcia tych negatywnych następstw na obszarze Parku ustala się przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, m.in. umieszczanie anten, urządzeń klimatyzujących i nagłaśniających, markiz i tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów koniecznych do przeprowadzania robót budowlanych.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: stanu elewacji budynków

 1. Zakazuje się: utrzymywania w oszpeconym stanie elewacji (w tym drzwi, okien i witryn) budynków oraz powierzchni innych obiektów budowlanych, w szczególności zabrudzonych, pokrytych graffiti, oszpeconych lub uszkodzonych śladami po dotychczasowych szyldach i nośnikach reklamowych lub oklejonych plakatami.

Zakazy i ograniczenia w zakresie: montażu na elewacji lub dachu budynku  klimatyzatorów, anten, głośników

 1. Zakazuje się: montowania anten, urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących na zewnątrz budynków, widocznych z terenu: dróg publicznych, Rynku, placu Solnego, pl. Nowy Targ, pl. Wolności, pl. Uniwersyteckiego, skweru przy kościele św. Marii Magdaleny, ul. Oławskiej, ul. Świdnickiej, ul. Kuźniczej, bulwaru Xawerego Dunikowskiego, bulwaru ks. Aleksandra Zienkiewicza, bulwaru Piotra Włostowicza, bulwaru kard. Stefana Wyszyńskiego, bulwaru Stanisława Kulczyńskiego, bulwaru Słonecznego, bulwaru Tadka Jasińskiego, parku Juliusza Słowackiego, parku Mikołaja Kopernika, Promenady Staromiejskiej, wyspy Bielarskiej, wyspy Daliowej, wyspy Słodowej, wyspy Tamka, Wzgórza Polskiego, Wzgórza Partyzantów lub z mostów i kładek pieszych.
  Wyjątek:
  • dopuszcza się montaż obiektów na zewnątrz budynku jedynie w przypadkach kiedy jest to dopuszczone w planie miejscowym i potwierdzone w pozwoleniu konserwatorskich lub uzgodnieniu z WAZ**

Wszystkie elementy zamontowane na budynkach na terenie Parku Kulturowego (np. anteny, klimatyzatory) bez zgody WAZ powinny zostać usunięte. Problem polega na tym, że na ogół klimatyzatory umieszczone bez zezwolenia WAZ zamontowane są w sposób widoczny. Jeśli jakiś klimatyzator zamontowany został bez zgody WAZ, ale posiada estetyczną przesłonę to oczywiście najpierw warto uzyskać stanowisko WAZ a nie  ściągać.  

Zakazy i ograniczenia w zakresie: lokowania tymczasowych obiektów budowlanych

 1. Zakazuje się:  sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych (nie obowiązuje przepis prawa budowlanego, mówiący, że tymczasowe obiekty budowlane - kioski uliczne, urządzenia rozrywkowe, pawilony wystawowe, mogą powstać na okres 120 dni bez żadnego zezwolenia).
  Wyjątek:
  • tymczasowe obiekty budowlane sytuowane w ramach zorganizowanych imprez
  • teren bulwaru Xawerego Dunikowskiego. * *

Zakazy i ograniczenia w zakresie montażu  markiz

Montaż markiz na budynkach zabytkowych wymaga zgody właściciela nieruchomości, opinii Zespołu Analiz i Esetyki  oraz WAZ a także dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego (zgłoszenie albo decyzja WAZ) * *

Uprawnienia Straży Miejskiej w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Za naruszenie przepisów uchwały o Parku Kulturowym  grozi wielokrotne mandatowanie przez Straż Miejską (nawet w przypadku nieruchomości prywatnych).

Naruszenie przepisów uchwały o Parku Kulturowym  -  jest wykroczeniem  określonym w  art. 112 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r . O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Strażnik Miejski jest uprawniony do stosowania postępowania mandatowego wobec sprawcy wykroczenia z art.112 na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Strażnik Miejski może sprawcę wykroczenia:

 1. pouczyć, lub
 2. ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 złotych (wielokrotnie), lub
 3. skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego

Sąd Rejonowy może orzec:

 1. karę aresztu;
 2. ograniczenia wolności ;
 3. grzywnę do 5000 zł.;
 4. przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
 5. przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia; obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.

Do kontroli czy zapisy uchwały są przestrzegane, czy witryny, szyldy, mają odpowiedni wygląd uprawnione są Straż Miejska, jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego, zarządcy nieruchomości, np.  ZDiUM, Zarząd Zasobów Komunalnym, Zarząd Zieleni Miejskiej.

Na terenie objętym Uchwałą o Parku Kulturowym obowiązuje całkowity zakaz rozdawania ulotek. Urząd Miejski nie będzie wydawał pozwoleń na jakiekolwiek działania związane z rozdawaniem ulotek.
Dozwolone jest natomiast rozdawanie bezpłatnej prasy.

Uchwała zakazuje na terenie Parku Kulturowego stosowania na zewnątrz budynków urządzeń nagłaśniających oraz innych urządzeń odtwarzających napisy, obrazy i animacje przy pomocy technologii wizualnych lub audiowizualnych (wyjątek stanowią ogródki gastronomiczne i imprezy zorganizowane).  Zatem jakakolwiek forma dźwiękowej reklamy jest na terenie Parku zabroniona.

Pytania dot. Parku Kulturowego można wysyłać na adres:  parkkulturowy@um.wroc.pl

Więcej informacji na temat Parku Kulturowego Stare Miasto znajduje się na stronie Park kulturowy we Wrocławiu (www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw)


* Tytuł do terenu pod ogródek gastronomiczny wydaje:

 • w przypadku pasa drogowego – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM)
 • w przypadku nieruchomości  w Rynku, ul. Świdnicka, Oławska – Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK)
 • w przypadku nieruchomości prywatnej - właściciel nieruchomości

Projekt ogródka należy skonsultować z:

 • Zespołem Analiz i Estetyki
 • Wydziałem Architektury i Zabytków (WAZ)
 • Wydziałem Inżynierii Miejskiej (WIM) – w przypadku lokalizacji w pasie drogowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego

* * Informacji w tym temacie udziela Wydział Architektury i Zabytków (WAZ)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego