W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Jedną z kluczowych informacji o mieście jest informacja o przestrzeni, obiektach przestrzennych i relacjach między nimi zachodzących.

Gromadzenie, analiza i dystrybucja tego typu informacji to zadanie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

Budowany od kilkunastu lat System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta.

Dzięki niemu olbrzymia masa rozproszonych dotąd danych zostaje zebrana w jednym miejscu i przedstawiona w sposób ułatwiający dowolną ich analizę.
SIP jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, stając się z jednej strony podstawą do planowania działań związanych z administrowaniem miastem, z drugiej zaś dostarczając osobom zainteresowanym kompletnych i wielowymiarowych danych o przestrzeni miejskiej.

Celem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia jest:

 • tworzenie, koordynacja i wykorzystanie zbiorów danych przestrzennych niezbędnych dla realizacji zadań miasta (np. budowa trójwymiarowego modelu terenu i zabudowy wykorzystanego dla realizacji mapy akustycznej, analiz urbanistycznych czy ewentualnych symulacji powodziowych)
 • ułatwienie mieszkańcom oraz inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych o Wrocławiu poprzez:
  • standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planów oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.
  • szerokie udostępnienie, za pośrednictwem zaawansowanego systemu internetowych map Wrocławia, pełnego zakresu informacji planistycznych: w tym: planów zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania przestrzennego, a także (w dozwolonej prawem formie) stanu własności gruntu oraz granicach i numerach działek.
 • usprawnienie funkcjonowania administracji samorządu wrocławskiego w zakresie:
  • gospodarki przestrzennej - przez wprowadzenie nowych metod zapisu i prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz wspomagania procesu sporządzani planu zagospodarowania przestrzennego
  • modernizacji procesu wydawania decyzji administracyjnych istotnych z punktu widzenia indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów i poprawę dostępu do informacji przestrzennej
  • zarządzania kryzysowego - poprzez integrację różnych baz danych przestrzennych, kluczowych z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa miasta
 • budowa usług internetowych skierowanych zarówno do jednostek administracji publicznej, jak i osób prywatnych,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez swobodny dostęp do wielu danych przestrzennych Wrocławia, oraz, w miarę rozwoju systemu, udostępnienie wybranych zasobów z prawem ich kopiowania i przetwarzania.

Od strony funkcjonalnej System Informacji Przestrzennej umożliwia administracji samorządowej między innymi:

 • wygodne i uniwersalne wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego miejsca w przestrzeni (obiektu) lub grupy obiektów (o wspólnych cechach) zarówno opisowych jak i geograficznych (przestrzennych),
 • uzyskiwanie analiz, raportów, zestawień pozwalających na szybkie uzyskanie informacji przetworzonej np. wynikającej z ich relacji przestrzennych,
 • prowadzenie symulacji i modelowania zachodzących we Wrocławiu procesów i zmian (komunikacji, ruchów ludności, zagrożenia powodziowego, itd.),
 • proste i łatwe w interpretacji przedstawianie informacji przestrzennej (także widoków 3D),
 • prowadzenie historii zmian dla kluczowych warstw informacyjnych systemu.

Otwarta architektura tego systemu pozwala na włączanie doń nie tylko licznych jednostek Urzędu Miejskiego Wrocławia czy Gminy ale także innych jednostek administracji publicznej.

Zasoby, zasady działania oraz zasady udostępniania danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia określa zarządzenie nr 2469/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2020 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/40844/) w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Za prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia odpowiada Sławomir Górowski  - zastępca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego.


Kontakt w sprawie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia: sip@um.wroc.pl

Publiczne zasoby Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (https://geoportal.wroclaw.pl/zasoby)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego