W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII dnia 20 stycznia 2022 r. godz. 11:00, zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie z debatą hybrydową

Porządek obrad
XLVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 20 stycznia 2022 r., godz. 11:00
zwołana w zdalnym trybie obradowania
- korespondencyjnie z debatą hybrydową


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


III. Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/680/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Wrocławia - druk nr 1339/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji

Projekt uchwały druk nr 1339/22

Uzasadnienie druk nr 1339/22


2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/1156/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli  - druk nr 1345/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1345/22

Uzasadnienie druk nr 1345/22


3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 1346/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1346/22

Uzasadnienie druk nr 1346/22


4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 1347/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1347/22

Uzasadnienie druk nr 1347/22


5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 100 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Zespole Szkół nr 17 we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 - druk nr 1348/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1348/22

Uzasadnienie druk nr 1348/22


6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Hugona Kołłątaja 20 - druk nr 1349/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1349/22

Uzasadnienie druk nr 1349/22


7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika w Zespole Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Hugona Kołłątaja 20 - druk nr 1351/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1351/22

Uzasadnienie druk nr 1351/22


8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie Gminy Wrocław ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. - druk nr 1358/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. - Marcin Kij
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej

Projekt uchwały druk nr 1358/22

Uzasadnienie druk nr 1358/22


9. Projekt uchwały w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- druk nr 1350/22


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier - Dominik Golema 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 1350/22

Uzasadnienie druk nr 1350/22


10. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Karłowice -  druk nr 1344/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 1344/22


11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej -  druk nr 1343/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi - Tomasz Janoś
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1343/22

Uzasadnienie druk nr 1343/22


12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu oraz nadania statutu
- druk nr 1340/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Tymoteusz Przybylski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały druk nr 1340/22


13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przejazdowej, alei Poprzecznej i linii kolejowej we Wrocławiu - druk nr 1341/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1341/22

Uzasadnienie druk nr 1341/22


14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przejazdowej, alei Kanonierskiej i linii kolejowej we Wrocławiu - druk nr 1342/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 1342/22

Uzasadnienie druk nr 1342/22


15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1352/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1352/22

Uzasadnienie druk nr 1352/22


16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1353/22

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 1353/22

Uzasadnienie druk nr 1353/22


17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVI/1205/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie cen maksymalnych za przewozy taksówkami - druk nr 1254B/21

- wnioskodawca - Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Taxi
- referuje - Przedstawiciel Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Taxi - Rafał Zawisza 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Budżetu i Finansów, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1254B/22


18. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia - druk nr 1357/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały druk nr 1357/22


19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXV/2105/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju OPORÓW II - część "A" - druk nr 1332/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1332/22


20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1333/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1333/22


21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1334/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1334/22


22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1335/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 1335/22


23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 1336/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa 

Projekt uchwały druk nr 1336/22


24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej - druk nr 1337/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa 

Projekt uchwały druk nr 1337/22


25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu - druk nr 1338/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa 

Projekt uchwały druk nr 1338/22


26. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych


27. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków
oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław


28. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII/316/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia


29. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego,
pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła


30. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych


31. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/3/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1354/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 1354/22


32. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1355/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 1355/22


33. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1356/22

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 1356/22


IV. Przyjęcie protokołu sesji nr XLVII/21.


V. Interpelacje i zapytania.


VI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane