W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXII dnia 30 kwietnia 2020 r. godz. 8.00 - 14.00 - zwołana w trybie nadzwyczajnym, w zdalnym trybie obradowania

XML

Treść

Porządek obrad
XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 30 kwietnia 2020 r. w godz. 8.00 - 14.00
zwołanej w zdalnym trybie obradowania - w formie korespondencyjnejWniosek Prezydenta Wrocławia
Wniosek Prezydenta Wrocławia


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Informacje Prezydenta Wrocławia na temat:

1)  Zestawienie ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2)  Informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


3)  Zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2019 r.
o 31 grudnia 2019 r.


- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak

IV. Sprawozdania i Informacje:

1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2019

- referuje – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Józefiak – Materna  

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski

3. Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2019


- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski

4. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2019 r.

- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski

5. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji przez Straż Miejską Wrocławia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu
w latach 2017 – 2020”


- referuje - Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz

6. Informacja o działalności Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego oraz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
w 2019 roku


- referuje - Prokurator Okręgowy we Wrocławiu - Agnieszka Mulka-Sokołowska

7. Sprawozdanie ze staniu bezpieczeństwa  i porządku na terenie miasta Wrocławia w 2019 roku

- referuje - Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - Maciej Januszkiewicz
        
8. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2019

- referuje - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Piotr Znamirowski

9. Informacja  o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla miasta Wrocławia

- referuje – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Waldemar Kulaszka

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/560/20 RMW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-CoV-2) - druk nr 656/20


- referuje – Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 656/20
Uzasadnienie druk nr 656/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 656/20
Wynik głosowania druk nr 656/20

2. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - druk nr 657/20


- referuje – Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 657/20
Uzasadnienie druk nr 657/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 657/20
Wynik głosowania druk nr 657/20

3. Projekt uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław, liczby punktów
za te kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów - druk nr 651/20


- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Projekt uchwały druk nr 651/20
Uzasadnienie druk nr 651/20
Wynik głosowania druk nr 651/20

4. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - druk nr 652/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Projekt uchwały druk nr 652/20
Uzasadnienie druk nr 652/20
Wynik głosowania druk nr 652/20

5. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola nr 147 przy ul. Wojciecha Gersona 39 we Wrocławiu
- druk nr 606/20


- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Projekt uchwały druk nr 606/20
Uzasadnienie druk nr 606/20
Wynik głosowania druk nr 606/20

6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54 i nadania statutu - druk nr 607/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Projekt uchwały druk nr 607/20
Uzasadnienie druk nr 607/20
Wynik głosowania druk nr 607/20

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy alei na terenie Wrocławia - druk nr 646/20
(aleja Czesława Słani)

 - referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 646/20
Uzasadnienie druk nr 646/20
Wynik głosowania druk nr 646/20

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 647/20
(skwer Solidarności Polsko – Czesko Słowackiej)

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 647/20  
Uzasadnienie druk nr 647/20
Wynik głosowania druk nr 647/20  
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 650/20
(Władysława Chachaja)

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 650/20
Uzasadnienie druk nr 650/20
Wynik głosowania druk nr 650/20

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 649/20
(Frezjowa)

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 649/20
Uzasadnienie druk nr 649/20
Wynik głosowania druk nr 649/20

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 648/20
(Korzenna)

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 648/20
Uzasadnienie druk nr 648/20
Wynik głosowania druk nr 648/20

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wrocław realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego
w zakresie utrzymania odcinków drogi wojewódzkiej nr 372 - druk nr 628/20


- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
Projekt uchwały druk nr 628/20
Uzasadnienie druk nr 628/20
Wynik głosowania druk nr 628/20

13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury - druk nr 658/20

- referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
Projekt uchwały druk nr 658/20
Uzasadnienie druk nr 658/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 658/20
Wynik głosowania druk nr 658/20

14. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
- druk nr 645/20

    
- referuje – Wiceprezydent Miasta - Sebastian Lorenc  
Projekt uchwały druk nr 645/20
Uzasadnienie druk nr 645/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 645/20
Wynik głosowania druk nr 645/20

15. Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wrocław” - druk nr 604/20


- referuje - Starszy Specjalista Biura Wrocław Bez Barier - Marcin Wierzba
Projekt uchwały druk nr 604/20
Uzasadnienie druk nr 604/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 604/20
Wynik głosowania druk nr 604/20

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XLIX/3118/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III - druk nr 600/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 600/20
Wynik głosowania druk nr 600/20

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
na uchwałę nr XXIV/887/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu - druk nr 654a/20


- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 654a/20
Wynik głosowania druk nr 654a/20

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
na uchwałę nr XVIII/495/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Aleksandra Brücknera we Wrocławiu
- druk nr 655a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 655a/20
Wynik głosowania druk nr 655a/20

19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
na uchwałę nr LX/1422/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych - druk nr 653a/20


- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 653a/20
Wynik głosowania druk nr 653a/20

20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 594a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 594a/20
Wynik głosowania druk nr 594a/20

21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 605a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 605a/20
Wynik głosowania druk nr 605a/20

22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 642a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 642a/20
Wynik głosowania druk nr 642a/20

23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- druk nr 595a/20


- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 595a/20
Wynik głosowania druk nr 595a/20

24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- druk nr 596a/20


- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 596a/20
Wynik głosowania druk nr 596a/20

25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - druk nr 597a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 597a/20
Wynik głosowania druk nr 597a/20

26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - druk nr 640a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 640a/20
Wynik głosowania druk nr 640a/20

27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 598a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 598a/20
Wynik głosowania druk nr 598a/20

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 641a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 641a/20
Wynik głosowania druk nr 641a/20

29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej - druk nr 644a/20

- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 644a/20
Wynik głosowania druk nr 644a/20

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/2420/05 RMW z dnia 21 kwietnia
2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław
- druk nr 599a/20  


- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 599a/20
Wynik głosowania druk nr 599a/20

VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VII. Interpelacje i zapytania.

VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane