W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 10 kwietnia 2014 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w 2013 r.


referuje:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Stanisław Kosiarczyk

IV. Sprawozdania Straży Miejskiej Wrocławia:


1) Sprawozdanie z realizacji programu „Poprawy Bezpieczeństwa
we Wrocławiu w latach 2013 - 2016” przez Straż Miejską Wrocławia
w roku 2013;

2) Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia
za 2013 rok;

3) Karta Informacyjna Straży Miejskiej na terenie miasta Wrocławia na dzień 31 grudnia 2013 r.


referuje:
Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:1. Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2013 rok - druk nr 1534/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Barbara Kwiatkowska-Szygulska
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania


2. Rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2013 rok - druk nr 1520/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Z-ca Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu - Katarzyna Kwiatkowska
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Informacja
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


3. Rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu za 2013 rok - druk nr 1521/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - Jacek Kaczmarek
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Sprawozdanie
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


4. Rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2013 rok - druk nr 1522/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Krzysztof Stępień
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Sprawozdanie
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


5. Rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2013 rok - druk nr 1523/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu - Paweł Wróblewski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Sprawozdanie
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


6. Utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - druk nr 1524/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


7. Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/813/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr 1525/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania


8. Uchylenia uchwały nr XXV/839/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław - druk nr 1506/14

II CZYTANIE

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna:
Komisja Inicjatyw Gospodarczych

 

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


9. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formieposiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - druk nr 1526/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


10. Wyrażenia zgody na połączenie instytucji kultury Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans we Wrocławiu - druk nr 1527/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


11. Wzniesienia pomnika upamiętniającego 700-lecie Kleciny we Wrocławiu - druk nr 1528/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja ds. Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania


12.

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - druk nr

referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

Załączniki:

Sprawozdanie


13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny - druk nr

referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

Załączniki:

Sprawozdanie


14. Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2013 rok - druk nr

referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

Załączniki:

Sprawozdanie


15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 - druk nr

referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

Załączniki:

Sprawozdanie


16. Utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” - druk nr 1338A/13

II czytanie

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Tomasz Ossowicz
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania


17. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry we Wrocławiu - druk nr 1529/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania


18. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szpitala przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu - druk nr 1530/14

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania


19. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 1535/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Statutowa

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Wyniki głosowania


20. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Muchobór Wielki Mariusza Strzeleckiego - druk nr 1531/14

wnioskodawca:
Komisja ds. Osiedli
referuje:
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


21. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn Katarzyny Szejbal - druk nr 1532/14

wnioskodawca:
Komisja ds. Osiedli
referuje:
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


22. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Anny Karpińskiej - druk nr 1539/14

wnioskodawca:
Komisja ds. Osiedli
referuje:
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


23. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Justyny Krzysztofczyk - druk nr 1540/14

wnioskodawca:
Komisja ds. Osiedli
referuje:
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


24. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Lucyny Kuźmińskiej - druk nr 1541/14

wnioskodawca:
Komisja ds. Osiedli
referuje:
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Henryk Macała
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja ds. Osiedli

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


25. Rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławski Park Wodny S.A. - druk nr 1533/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


26. Rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. - druk nr 1536/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


27. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - druk nr 1537/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania


28. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - druk nr 1538/14

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowaniaVI. Interpelacje i zapytania.
VII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane