W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic i mostów na terenie Wrocławia

Na podstawie:

  1. Uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.wroc.pl/ i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic i mostów na terenie Wrocławia:

  • projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia (aleja Wielkiej Wyspy),
  • projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Wrocławia (Olimpijski),
  • projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Wrocławia (Wilczy Kąt),

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 kwietnia 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 3 maja 2023 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowych projektów można przesłać w terminie do dnia: 3 maja 2023 r. elektronicznie na adres email: malgorzata.galewska@um.wroc.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm./ w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego