W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/324/11 RM Wrocławia w sprawie....

Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  1. Zarządzenia nr 10924/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2010r.  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W dniach od 3 lutego 2012r. do 3 marca 2012r. Prezydent Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/324/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 -
poprzez:

  1. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl
  2. przekazanie Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było przesłać w pisemnie na adres: Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 2/4 50-032 Wrocław pok. 509, bądź też elektronicznie na adres: bwo@um.wroc.pl

Ad 1)

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego  projektu uchwały.

Ad 2)

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego