W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu uchwały RM Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr VII/101/11 RM Wrocławia w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2011- 2012

Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  1. Zarządzenia nr 10924/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2010r.  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia

projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2011 – 2012

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 lutego 2012 r.
Termin zakończenia konsultacji: 3 marca 2012 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia  3 marca 2012r. :

  1. elektronicznie na adres: bwo@um.wroc.pl
  2. pisemnie na adres: Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 2/4 50-032 Wrocław pok. 509; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

W załączeniu:

  1. Projekt uchwały
  2. Uzasadnienie

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego