W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

XML

Treść

Konsultacje społeczne urządzenia terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego.

Rozwój terenów zieleni to jeden z najważniejszych aspektów planowania i zagospodarowania Wrocławia – każdy z nas wie, jak pozytywnie zielona przestrzeń w mieście wpływa na jakość życia.

Jeden z obszarów, który w najbliższym czasie Miasto chciałoby zagospodarować, położony jest w dorzeczu Ślęzy i Odry. Wstępnie plany na urządzenie doliny Olszówki Krzyckiej były inne (miał powstać park Krzycki i kolektor wody opadowej), jednak, w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, Prezydent zdecydował, że planowanie zostanie rozpoczęte od nowa, a decyzja na temat tego, jak zagospodarować to miejsce, będzie podjęta wspólnie z wrocławianami i wrocławiankami. Partycypacja społeczna jest niezwykle ważna – żadne nowoczesne miasto nie może być zarządzane bez słuchania głosu mieszkańców.

W związku z tym rozpoczynamy proces planowania tego terenu: wspólnie chcemy zastanowić się, jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki. Konsultacje, które rozpoczynamy, będą jednym z pierwszych etapów inwestycji.

Uwaga!
W konsultacjach przewidziano aktywny udział dzieci i młodzieży poprzez specjalnie dostosowany e-formularz, udział w terenowej grze ekologicznej czy zachęcie do tworzenia prac plastycznych z wyobrażeniem idealnego parku.

Kiedy konsultujemy?
18.06 – 12.07.2020 r.

Co konsultujemy?
Sposób urządzenia doliny Olszówki Krzyckiej (od ul. Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego

Jaki cel konsultacji?

 • Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego obszaru miasta.
 • Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.
 • Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla parku Krzyckiego.


Jaki zakres konsultacji?
Dla doliny Olszówki:

 • przyroda doliny Olszówki;
 • zieleń istniejąca i planowana;
 • przebieg Olszówki i wykorzystanie jej koryta;
 • zapisy planu miejscowego dla tego terenu, m.in. droga zbiorcza;
 • powiązanie terenu z okoliczną zabudową;
 • obecny i przyszły sposób użytkowania terenu.

Dla parku Krzyckiego:

 • Funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić się na tym terenie, np.:
  - strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);
  - strefy rekreacji biernej;
  - place zabaw dla różnych grup wiekowych;
  - elementy przeznaczone do edukacji, kultury, aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole, szkoła - wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe, sensoryczne);
  - miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;
  - miejsca do ćwiczeń;
  - toalety.
 • Elementy rekreacji czynnej lub biernej, z zastrzeżeniem, że park to w przeważającej mierze teren o dużych walorach przyrodniczych, i elementy rekreacyjne tu lokalizowane będą jak najbardziej naturalne, by nie wpływały negatywnie na otoczenie.
 • Układ ścieżek pieszych i rowerowych w parku, wynikający z obecnego i przyszłego otoczenia, zagospodarowania wewnętrznego, zewnętrznych powiązań, potrzeb osób z niepełnosprawnościami i obsługi technicznej.
 • Mała architektura: ławki, leżaki, kosze na odpady, elementy informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, oznaczenia ścieżek biegowych, bariery i słupki itp.
 • Ogólne zasady pielęgnacji istniejącej zieleni.
 • Zapisy planu miejscowego dla tego terenu, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa.


Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji z rekomendacjami dla projektantów.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, obecni i przyszli użytkownicy terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego.

Jak konsultujemy?

 • E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 30.06.2020 r., g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.
  Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online
 • SPACER KONSULTACYJNY | W terminie między 29 czerwca a 3 lipca; konkretna data zostanie podana chętnym, po uprzednim zapisaniu się. Liczba spacerów zależna jest od zainteresowania. Zapisy drogą mailową (konsultacje@feps.pl) lub telefoniczną (w godzinach 9.00—15.00; nr tel. 508 964 354; Maria Rudnicka, FEPS) potrwają do 25 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 • E-FORMULARZ | 18.06–12.07.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

 • E-FORMULARZ | Dzieci i młodzież będą mogły wypowiedzieć się w sprawie swoich potrzeb i wizji przyszłego parku Krzyckiego. Formularz zostanie dostosowany do ich możliwości poznawczych, a promowany będzie przez kanały internetowe oraz we współpracy ze szkołami. Młodsze dzieci będą miały możliwość wysłania, z pomocą rodziców, rysunkowej wizji parku. | Więcej znajdziesz tutaj.
 • PROJEKT MŁODZIEŻOWEJ ŚCIEŻKI/GRY EKOLOGICZNEJ | W partnerstwie z harcerzami i zainteresowanymi dziećmi z osiedla zostanie przygotowany projekt młodzieżowej gry, którą zrealizować będzie można w parku. Uczestnicy wskażą najciekawsze, ich zdaniem, elementy przyszłego parku, zaproponują zadania do gry, a w ramach konsultacji będą mogli odszukać skrytkę geocache, w której znajdują się gadżety z konsultacji (informacja o projekcie gry promowana będzie przez kanały internetowe). | Więcej znajdziesz tutaj.


Więcej informacji, formularze, aktualne informacja i linki na stronie Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, termin opublikowania wyników konsultacji ulega wydłużeniu. Trwają prace nad raportem, analizujemy zgłoszone uwagi uczestników konsultacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane