W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia
o wyłożeniu do publicznego wglądu
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla obszaru Gminy Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko     

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne ( tekst jednolity DZ.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)  oraz zgodnie z art. 39 ust.4 i art. 54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących  opracowań:

 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do  „Aktualizacji założeń..”

 

Z  w/w  dokumentami  można  zapoznać  się  w terminie: od  5 września 2016r. do 26 września 2016 r.

 • w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Wydziale  Inżynierii  Miejskiej, 
  ul. G. Zapolskiej 4,50- 032 Wrocław,
  - w pok.  nr  415
  - lub sali konferencyjnej w pok.  nr 403, 
  od poniedziałku do piątku w  godz. od 9  do  15.00
  oraz 
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/.

 

Jednocześnie  w związku  z art. 19  ust. 7 ustawy Prawo energetyczne oraz  art.  39  ust. 1  pkt  3  ustawy o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na  środowisko,  każdy  może  złożyć  uwagi i  wnioski  do w/w dokumentów. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do powyższych  dokumentów jest  Prezydent  Wrocławia.

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2016 r. na piśmie na adres:

 • Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Inżynierii Miejskiej,
  ul. G. Zapolskiej 4, 50- 032 Wrocław
  lub
 • w formie elektronicznej na adres: wim@um.wroc.pl,

z podaniem imienia i nazwiska, adresu  lub nazwy jednostki  organizacyjnej i adresu, w 

Z up. Prezydenta Wrocławia
Wiceprezydent Wrocławia
Wojciech  Adamski

Załączniki

Ogłoszenie doc, 30 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego