W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr IV dnia 17 stycznia 2019 r., godz. 11:00

Porządek obrad
IV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
17 stycznia 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

IIA. Głosowanie nad stanowiskiem w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści - druk nr 84/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
Projekt uchwały druk nr 84/19
Wynik głosowania druk nr 84/19

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia - druk nr 81A/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Prezes Zarządu MPWiK S.A. Wrocław - Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 81A/19
Załącznik druk nr 81A/19
Wynik głosowania druk nr 81A/19

2. Zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych
na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 68/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk  
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 68/19
Uzasadnienie druk nr 68/19
Wynik głosowania druk nr 68/19

3. Zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu - druk nr 73/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 73/19
Uzasadnienie druk nr 73/19
Wynik głosowania druk nr 73/19

4. Zmieniająca uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu – druk nr 52/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Dariusz Jędryczek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 52/19
Wynik głosowania druk nr 52/19

5. Wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r.
– druk nr 65/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 65/19
Uzasadnienie druk nr 65/19
Wynik głosowania druk nr 65/19

6. Zmieniająca uchwałę nr XX/415/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia - druk nr 72/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 72/19
Uzasadnienie druk nr 72/19
Załącznik druk nr 72/19
Wynik głosowania druk nr 72/19

7. „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2019” - druk nr 63/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 63/19
Załącznik druk nr 63/19
Wynik głosowania druk nr 63/19

8. Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – druk nr 56/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 56/19
Wynik głosowania druk nr 56/19

9. Zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2019 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 66/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 66/19
Wynik głosowania druk nr 66/19

10. Opinii jednostek pomocniczych Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia - druk nr 62/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 62/19
Wynik głosowania druk nr 62/19

11. Opinii jednostek pomocniczych Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia - druk nr 41/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 41/19
Wynik głosowania druk nr 41/19

12. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" – druk nr 61/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 61/19
Uzasadnienie druk nr 61/19
Wynik głosowania druk nr 61/19

13. Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 8 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 200/1 – druk nr 57/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 57/19
Uzasadnienie druk nr 57/19
Wynik głosowania druk nr 57/19

14. Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 11 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zelwerowicza 16/6 - druk nr 58/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 58/19
Uzasadnienie druk nr 58/19
Wynik głosowania druk nr 58/19

15. Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 10 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 11/12 - druk nr 59/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 59/19
Uzasadnienie druk nr 59/19
Wynik głosowania druk nr 59/19

16. Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 19 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kłokoczyckiej 158A - druk nr 60/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 60/19
Uzasadnienie druk nr 60/19
Wynik głosowania druk nr 60/19

17. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Zielonogórskiej we Wrocławiu - druk nr 53/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 53/19
Wynik głosowania druk nr 53/19

18. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Żelaznej we Wrocławiu - druk nr 54/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 54/19
Wynik głosowania druk nr 54/19

19. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu - druk nr 55/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 55/19
Wynik głosowania druk nr 55/19

20. Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
– in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019 – 2020” - druk nr 49A/18


- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 49A/19
Wynik głosowania druk nr 49A/19

21. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich - druk nr 51/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 51/19
Wynik głosowania druk nr 51/19

21A. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gaj - druk nr 82/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 82/19
Wynik głosowania druk nr 82/19

21B. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - druk nr 37/19

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna
Projekt uchwały druk nr 37/19
Wynik głosowania druk nr 37/19

22. Powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej - druk nr 74/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 74/19
Uzasadnienie druk nr 74/19
Wynik głosowania druk nr 74/19

23. Zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej  - druk nr 75/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 75/19
Uzasadnienie druk nr 75/19
Wynik głosowania druk nr 75/19

24. Wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
- druk nr 67/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 67/19
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania druk nr 67/19

25. Delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia
- druk nr 64/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 64/19
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania druk nr 64/19

26. Przedstawiciela do składu Zespołu ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
- druk nr 69/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 69/19
Wynik głosowania druk nr 69/19

27. Wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawicieli do składu Konwentu Odznaki Honorowej Wrocławia
- druk nr 71/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 71/19
Wynik głosowania druk nr 71/19

28. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 76/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 76/19
Wynik głosowania druk nr 76/19

IIIA. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu apelu w sprawie powrotu do negocjacji z Klubem Sportowym Gwardia Wrocław - druk nr 83/19

- wnioskodawca - grupa radnych Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Agata Gwadera - Urlep
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały druk nr 83/19
Wynik głosowania druk nr 83/19

IV. Głosowanie nad wydaniem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
Projekt obwieszczenia
Uzasadnienie
Załącznik
Wynik głosowania

V. Interpelacje i zapytania.

VI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego