W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LV dnia 26 kwietnia 2018 r., godz. 11:00

Porządek obrad LV sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
26 kwietnia 2018 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Sprawozdania i Informacje:

1. Sprawozdanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Stanisław Kosiarczyk

2. Sprawozdania Straży Miejskiej Wrocławia:

1) Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia rok 2017

2) Karta Informacyjna Straży Miejskiej na terenie miasta Wrocławia na dzień 31 grudnia 2017 r.

- referuje - Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz

3. Informacja o działalności Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
w 2017 roku


- referuje - Prokurator Okręgowy we Wrocławiu - Agnieszka Mulka-Sokołowska

4. Sprawozdanie ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Wrocławia za 2017 rok

- referuje - Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - Maciej Januszkiewicz
                - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu - Jacek Taboł

5. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2017

- referuje - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Piotr Znamirowski

6. Informacja oceny stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Miasta Wrocław w 2017 roku

- referuje - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Paweł Wróblewski

7. Informacja o stanie środowiska oraz o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na obszarze miasta Wrocławia
w 2017 roku

- referuje – Naczelnik Monitoringu Środowiska – Barbara Kwiatkowska-Szygulska

CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA

1. Przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ - druk nr 1375/18

 - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
Projekt uchwały druk nr 1375/18
Wynik głosowania druk nr 1375/18

2. Przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’ - druk nr 1376/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
Projekt uchwały druk nr 1376/18
Wynik głosowania druk nr 1376/18

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok – druk nr 1373/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1373/18
Uzasadnienie druk nr 1373/18
Wynik głosowania druk nr 1373/18

2. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1374/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1374/18
Uzasadnienie druk nr 1374/18
Wynik głosowania druk nr 1374/18

3. Wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum – druk nr 1365/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1365/18
Wynik głosowania druk nr 1365/18

4. Zmieniająca uchwałę nr XLVII/1087/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14  
im. Kawalerów Orła Białego we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 2 – druk nr 1366/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów,    
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 1366/18
Wynik głosowania druk nr 1366/18

5. Zmieniająca uchwałę nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie – druk nr 1364/18
 
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1364/18
Wynik głosowania druk nr 1364/18

6. Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych
„dwa plus trzy i jeszcze więcej” – druk nr 1349/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1349/18
Uzasadnienie druk nr 1349/18
Wynik głosowania druk nr 1349/18

7. Zmieniająca uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław – druk nr 1358/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1358/18
Wynik głosowania druk nr 1358/18

8. Zmieniająca uchwałę nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
– druk nr 1359/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1359/18
Wynik głosowania druk nr 1359/18

9. Ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław w 2018 r. – druk nr 1377/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały druk nr 1377/18
Wynik głosowania druk nr 1377/18

10. Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii
– druk nr 1350/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1350/18
Uzasadnienie druk nr 1350/18
Wynik głosowania druk nr 1350/18

11. Sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

14. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Joachima Lelewela we Wrocławiu – druk nr 1351/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1351/18
Wynik głosowania druk nr 1351/18

15. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu – druk nr 1352/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1352/18
Wynik głosowania druk nr 1352/18

16. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu – druk nr 1353/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1353/18
Wynik głosowania druk nr 1353/18

17. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Krynickiej we Wrocławiu – druk nr 1354/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1354/18
Wynik głosowania druk nr 1354/18

18. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu – druk nr 1355/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1355/18
Wynik głosowania druk nr 1355/18

19. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w budynku przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu – druk nr 1356/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1356/18
Wynik głosowania druk nr 1356/18

20. Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - druk nr 1367/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Przestrzennej - Natalia Golis
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1367/18
Uzasadnienie druk nr 1367/18
Wynik głosowania druk nr 1367/18

21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Karpnickiej, Głównej
i Stabłowickiej we Wrocławiu – druk nr 1360/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Przestrzennej - Natalia Golis
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1360/18
Uzasadnienie druk nr 1360/18
Wynik głosowania druk nr 1360/18

22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i stoczni rzecznej Zacisze we Wrocławiu – druk nr 1361/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Przestrzennej - Natalia Golis
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1361/18
Uzasadnienie druk nr 1361/18
Wynik głosowania druk nr 1361/18

23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Odona Bujwida i Czerwonego Krzyża we Wrocławiu – druk nr 1362/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Przestrzennej - Natalia Golis
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1362/18
Uzasadnienie druk nr 1362/18
Wynik głosowania druk nr 1362/18

24. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kardamonowej, Rumiankowej i Macieja Przybyły oraz ulicy Osinieckiej we Wrocławiu – druk nr 1363/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Przestrzennej - Natalia Golis
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 1363/18
Uzasadnienie druk nr 1363/18
Wynik głosowania druk nr 1363/18

25. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1348/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1348/18
Uzasadnienie druk nr 1348/18
Wynik głosowania druk nr 1348/18

26. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1347/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1347/18
Uzasadnienie druk nr 1347/18
Wynik głosowania druk nr 1347/18

27. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 1332/18

- wnioskodawca - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
- referuje - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Skoczylas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1332/18
Uzasadnienie druk nr 1332/18
Wynik głosowania druk nr 1332/18

28. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 1333/18

- wnioskodawca - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
- referuje - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Skoczylas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały druk nr 1333/18
Uzasadnienie druk nr 1333/18
Wynik głosowania druk nr 1333/18

29. Przyjęcia projektu zmian Statutu Wrocławia – druk nr 1378/18

- wnioskodawca – Doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Wrocławia 
- referuje - Przewodniczący Doraźnej Komisja ds. zmiany Statutu Wrocławia - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 1378/18
Uzasadnienie druk nr 1378/18
Załącznik druk nr 1378/18
Wynik głosowania druk nr 1378/18

30. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1339/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1339/18
Wynik głosowania druk nr 1339/18

31. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 1340/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1340/18
Wynik głosowania druk nr 1340/18

32. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie w ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 1345/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1345/18
Wynik głosowania druk nr 1345/18

33. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wysokości opłat
za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. - druk nr 1346/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1346/18
Wynik głosowania druk nr 1346/18

34. Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 1380/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1380/18
Wynik głosowania druk nr 1380/18

35. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1357/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1357/18
Wynik głosowania druk nr 1357/18

36. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1344/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1344/18
Wynik głosowania druk nr 1344/18

37. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1379/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1379/18
Wynik głosowania druk nr 1379/18

38. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1342/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1342/18
Wynik głosowania druk nr 1342/18

39. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1371/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1371/18
Wynik głosowania druk nr 1371/18

40. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1372B/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1372/18
Wynik głosowania druk nr 1372B/18

41. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych -  druk nr 1341/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1341/18
Wynik głosowania druk nr 1341/18

V. Przyjęcie protokołu sesji LII/18.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego