W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego

Informujemy, że w I półroczu 2021 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy uchwały Nr XXXIII/834/21 Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 22.01.2021 r. poz. 371) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).


I. Czy zwolnienie zależy od spełnienia dodatkowych warunków?

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2021 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: 
Zwolnieniem z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2021 r. objęci są przedsiębiorcy, którzy: 
a) w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą
b) odnotowali pogorszenie płynności płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
Warunek ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych (inaczej pogorszonej płynności finansowej) w myśl uchwały oznacza odnotowanie wskaźnika szybkiej płynności, który wynosi mniej niż 1.
Przy obliczaniu wskaźnika uwzględnia się stosunek sumy środków pieniężnych posiadanych na koniec miesiąca poprzedzającego termin płatności podatku do zobowiązań bieżących płatnych w miesiącu kiedy przypada termin płatności podatku.


środki pieniężne w zł
- na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku
- obejmują środki w kasie, na rachunkach bankowych oraz lokaty terminowe
__________________________________________________________________
zobowiązania bieżące w zł
- płatne w miesiącu, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku


W odniesieniu do I raty podatku od nieruchomości za 2021 r., której ustawowy termin płatności przypada na 15 marca, należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 28.02.2021 r. z zobowiązaniami wymagalnymi w marcu 2021 r.

W odniesieniu do II raty podatku od nieruchomości za 2021 r., której ustawowy termin płatności przypada na 15 maja należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 30.04.2021 r. z zobowiązaniami wymagalnymi w maju 2021 r.

II. Jakie dokumenty są niezbędne do zwolnienia?

Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczy złożyć prawidłowo wypełnioną korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-2 (w szczególnych przypadkach także ZIN-1 i ZIN-3) oraz załącznikiem do uchwały XXXIII/834/21 i załącznikiem dot. pomocy publicznej (pliki do pobrania na dole strony). 

UWAGA: przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze zwolnienia za okres 2020 r. składają tylko załącznik do uchwały XXXIII/834/21 (informacja o płynności finansowej) i załącznik dot. pomocy publicznej, gdyż nadal aktualne są korekty Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 złożone w związku ze zwolnieniem za 2020 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/560/20 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2643, z póżn. zm.).

III. Do kiedy będę zwolniony od podatku od nieruchomości?

Zwolnienie będzie przysługiwało do 30.06.2021 r., chyba że wcześniej:

1. nie będzie już obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego ani stan epidemii ani stan nadzwyczajny, które zostały wprowadzone w związku z SARS-CoV-2;
2. płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie, a wskaźnik szybki płynności będzie równy lub większy niż 1.

IV. Od kiedy będę zwolniony od podatku od nieruchomości?

Zwolnienie obowiązuje od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.


V. Za jakie nieruchomości będę zwolniony od podatku?


Zwolnieniem objęte są tylko nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. budowle oraz te grunty i budynki, które przed epidemią COVID-19 opodatkowane były stawką najwyższą.

VI. Czy otrzymam zwrot zapłaconego podatku jeśli spełniam warunki zwolnienia i złożę korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1?

Tak, chyba, że nadpłata będzie podlegać zaliczeniu na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych lub na poczet innych zobowiązań dochodzonych na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

VII. Czy powinienem informować Urząd o płynności finansowej w okresie korzystania ze zwolnienia?

Tak. Aby potwierdzić prawo do zwolnienia za okres kolejnych rat podatku od nieruchomości osoby fizyczne będące beneficjentami uchwały są obowiązane składać informacje o płynności finansowej wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin płatności raty podatku od nieruchomości (załącznik do uchwały ) oraz informacje o uzyskanej pomocy publicznej (załącznik nr 2). Załączniki te należy składać w terminie 14 dni od ustawowych terminów płatności rat podatku od nieruchomości, tj. do 29 marca 2021 r. (dotyczy I raty 2021 r.) i do 31 maja 2021 r. (dotyczy II raty 2021 r.)

W odniesieniu do I raty podatku od nieruchomości za 2021 r., której ustawowy termin płatności przypada na 15 marca 2021 r., należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 28.02.2021 r. z zobowiązaniami wymagalnymi w marcu 2021 r. 

W odniesieniu do II raty podatku od nieruchomości za 2021 r., której ustawowy termin płatności przypada na 15 maja, należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 30.04.2021 r. z zobowiązaniami wymagalnymi w maju 2021 r.

VIII. Co powinienem zrobić jeśli płynność finansowa firmy się poprawi?

Gdy płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie, tj. wskaźnik szybki płynności wyniesie co najmniej 1) - zwolnienie od podatku od nieruchomości nie będzie przysługiwać. Należy wówczas złożyć korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu, którym wskaźnik szybki płynności osiągnął poziom >=1.

IX. W jaki sposób wypełnić korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazać zwolnienie od podatku na podstawie uchwały Nr XXXIII/834/21 Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2021 r.

W korekcie Informacji IN-1 (formularz IN-1 dostępny na stronie BIP) należy wypełnić:

  1. stronę nr 1 z danymi podatnika (część A, B, C)

   2. na stronie nr 4 część E, F oraz G.


Wraz z korektą Informacji IN-1 należy złożyć załącznik ZIN-2, w którym podaje się dane o związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych na podstawie oraz zwolnione podstawy opodatkowania (w kolumnie F - podstawa prawna zwolnienia - należy wpisać §1 uchwały Nr XXXIII/834/21 Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. 

UWAGA
Nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty i budynki nie podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości i należy je wykazać w Informacji IN-1 w części D i w załączniku ZIN-1 odpowiednio w tabeli B.1 i B.2.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego