Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. weszła w życie Uchwała XXI/560/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXII/588/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. , która weszła w życie w dniu 6.05. 2020 r. i rozszerzyła katalog nieruchomości podlegających zwolnieniu o grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, a także uprościła zasady przyznawania zwolnień.

I. Czy zwolnienie zależy od spełnienia dodatkowych warunków?

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a zwolnienie obejmuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunek ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych (inaczej pogorszonej płynności finansowej) w myśl uchwały oznacza odnotowanie wskaźnika szybkiej płynności, który wynosi mniej niż 1.
Przy obliczaniu wskaźnika uwzględnia się stosunek sumy środków pieniężnych posiadanych na koniec miesiąca poprzedzającego termin płatności podatku do zobowiązań bieżących płatnych w miesiącu kiedy przypada termin płatności podatku.

środki pieniężne w zł
- na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku
- obejmują środki w kasie, na rachunkach bankowych oraz lokaty terminowe
__________________________________________________________________
zobowiązania bieżące w zł
- płatne w miesiącu, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku


W odniesieniu do II raty podatku od nieruchomości, której ustawowy termin płatności przypada na 15 maja należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 30.04.2020 r. z zobowiązaniami wymagalnymi w maju 2020 r.

W odniesieniu do III raty podatku od nieruchomości, której ustawowy termin płatności przypada na 15 września należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 31.08.2020 r. z zobowiązaniami wymagalnymi we wrześniu 2020 r.

W odniesieniu do IV raty podatku od nieruchomości, której ustawowy termin płatności przypada na 15 listopada należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 31.10.2020 r. z zobowiązaniami wymagalnymi w listopadzie 2020 r.

II. Jakie dokumenty są niezbędne do zwolnienia, czy należy złożyć wniosek w sprawie zwolnienia?

Wniosków o udzielenie zwolnienia nie trzeba składać. Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczy złożyć prawidłowo wypełnioną korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-2 (w szczególnych przypadkach także ZIN-1 i ZIN-3) oraz załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały (pliki do pobrania na dole strony)

III. Do kiedy będę zwolniony od podatku od nieruchomości?

Zwolnienie będzie przysługiwało do końca 2020 r., chyba że wcześniej:

  1. nie będzie już obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego ani stan epidemii ani stan nadzwyczajny, które zostały wprowadzone w związku z SARS-CoV-2;
  2. płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie, a wskaźnik szybki płynności będzie równy lub większy niż 1;
  3. pula środków w wysokości 13 mln zł przewidziana w uchwale na zwolnienia osób fizycznych zostanie w całości wykorzystana przez przedsiębiorców.

IV. Od kiedy będę zwolniony od podatku od nieruchomości?

Zwolnienie obowiązuje od kwietnia 2020 r.


V. Za jakie nieruchomości będę zwolniony od podatku?


Zwolnieniem objęte są tylko nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. budowle oraz te grunty i budynki, które przed epidemią COVID-19 opodatkowane były stawką najwyższą.

VI. Czy otrzymam zwrot zapłaconego podatku jeśli spełniam warunki zwolnienia i złożę korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1?

Tak, chyba, że nadpłata będzie podlegać zaliczeniu na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych lub na poczet innych zobowiązań dochodzonych na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

VII. Czy powinienem informować Urząd o płynności finansowej w okresie korzystania ze zwolnienia?

Tak. Aby potwierdzić prawo do zwolnienia za okres kolejnych rat podatku od nieruchomości osoby fizyczne będące beneficjentami uchwały są obowiązane składać informacje o płynności finansowej wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin płatności raty podatku od nieruchomości (załącznik nr 1) oraz informacje o uzyskanej pomocy publicznej (załącznik nr 2). Załączniki te należy składać w terminie 14 dni od ustawowych terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W odniesieniu do III raty podatku od nieruchomości, której ustawowy termin płatności przypada na 15 września należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 31.08.2020 r. z zobowiązaniami do zapłaty we wrześniu 2020 r. oraz złożyć załączniki w terminie do 29 września 2020 r.

W odniesieniu do IV raty podatku od nieruchomości, której ustawowy termin płatności przypada na 15 listopada należy zestawić posiadane środki pieniężne na dzień 31.10.2020 r. z zobowiązaniami do zapłaty w listopadzie 2020 r. oraz złożyć załączniki w terminie do 29 listopada 2020 r.

VIII. Co powinienem zrobić jeśli płynność finansowa firmy się poprawi?

Gdy płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie, tj. wskaźnik szybki płynności wyniesie co najmniej 1) - zwolnienie od podatku od nieruchomości nie będzie przysługiwać. Należy wówczas złożyć korektę Informacji i nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu, którym wskaźnik szybki płynności osiągnął poziom >=1.

IX. W jaki sposób wypełnić korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazać zwolnienie od podatku na podstawie uchwały Nr XXI/560/20 z 9 kwietnia 2020 r.

W korekcie Informacji IN-1 (formularz IN-1 dostępny na stronie BIP) należy wypełnić:

  1. stronę nr 1 z danymi podatnika (część A, B, C)

2. na stronie nr 4 część E, F oraz G.


Wraz z korektą Informacji IN-1 należy złożyć załącznik ZIN-2, w którym podaje się dane o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych na podstawie oraz zwolnione podstawy opodatkowania (w kolumnie F - podstawa prawna zwolnienia - należy wpisać §1 uchwały RMW Nr XXI/560/20 z dnia 9.04.2020 r.). Podstawy opodatkowania wykazane w załączniku ZIN-1 powinny być pomniejszone o podstawy zwolnione wykazane w załączniku ZIN-2 do korekty Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij