W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacje bieżące dotyczące ZSZ

 • W 2019 r. Urząd Miejski Wrocławia przeszedł pozytywnie zaplanowane audyty zewnętrzne dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj.: System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001:2004 oraz Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS)
 • W 2017 r. prace w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania koncentrują się na przygotowaniu Urzędu do wdrożenia i certyfikacji znowelizowanej normy ISO 9001:2015-10.
 • W 2016 r. Urząd Miejski Wrocławia przeszedł pozytywnie zaplanowane Audyty ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj.: System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009 i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001:2004,
 • W dniach 13-16 czerwca 2016 r. Urząd przeszedł pozytywnie weryfikację Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).
  Rejestr wszystkich organizacji zarejestrowanych w  EMAS znajduje się na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • Pod koniec 2015 r. Urząd Miejski Wrocławia przeszedł pozytywnie zaplanowane Audyty nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obecnie przygotowuje się do kolejnej weryfikacji Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).
 • Pod koniec 2014 r. Urząd Miejski Wrocławia przeszedł pozytywnie zaplanowane Audyty nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj.:
  • System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009 i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001:2004,
  • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
 • W 2014 r. Urząd Miejski Wrocławia przeszedł pozytywnie kolejną weryfikację Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).
  Potwierdzeniem tego faktu jest umieszczenie Urzędu Miejskiego Wrocławia w Rejestrze EMAS na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • Urząd Miejski Wrocławia przeszedł pozytywnie wszystkie Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zaplanowane na rok 2013 Systemów, jakie są w chwili obecnej certyfikowane, tj.:
  • System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009 i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001:2004,
  • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
  • System Zarządzania Usługami Informatycznymi według ISO_20000_1_2011
  • System Ekozarządzania i Audytu EMAS.
 • W listopadzie 2012 r. Urząd Miejski Wrocławia otrzymał oficjalnie Certyfikat potwierdzający rejestrację w Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • W listopadzie 2011 r. Urząd Miejski Wrocławia otrzymał certyfikat potwierdzający działanie Usług Informatycznych w oparciu o standardy ISO/IEC 20000-1:2005. Otrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi było poprzedzone pozytywnym wynikiem Audytu certyfikującego.
 • W 2010 r. rozpoczął się projekt „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych” współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Działanie 5.2.1. Działania z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania będą obejmować wdrożenie kolejnych Systemów, tj. Ekozarządzania i Audytu EMAS, Zarządzania Usługami Informatycznymi oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Koniec projektu przewidziany jest na II kwartał 2012 r.
 • Na przełomie listopada i grudnia 2010 r. miała miejsce recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem wymagania Systemów. W wyniku pozytywnego wyniku audytu utrzymany został w mocy  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • W listopadzie 2009 r. odbył się Audyt certyfikujący System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym połączony z II Audytem nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Na podstawie pozytywnych opinii audytorów został przyznany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • 11 listopada 2009 r. w Warszawie miał miejsce finał XV jubileuszowej edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. W kategorii organizacje publiczne - administracja laureatem został Urząd Miejski Wrocławia.
 • We wrześniu 2009 r. zakończyły się prace nad rozszerzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania o wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
 • W dniu 12 listopada 2008 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Konkursu Polskiej Nagrody Jakości oraz Znakomitego Przywódcy. Konkursy te są organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, która nagradza wyroby i organizacje spełniające najwyższe standardy i dorównują najlepszym światowym rozwiązaniom. Tym samym promuje nowoczesną koncepcję zarządzania, której celem jest poprawa jakości we wszystkich aspektach działalności organizacji.
  Finalistą II edycji Konkursu Znakomitego Przywódcy został Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a wyróżnienie w kategorii organizacje publiczne XIV edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości dostał Urząd Miejski Wrocławia.
 • W styczniu 2008 r. Prezydent Wrocławia podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, jako integralnej części Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System ten stanowi uzupełnienie wymagań normy ISO 9001:2000 pod kątem minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
 • W listopadzie 2007 r. w wyniku pozytywnego Audytu certyfikującego został przyznany Urzędowi Miejskiemu Wrocławia Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie świadczenia i koordynacji usług publicznych wynikających z zadań Miasta.
 • W lipcu 2007 r. zakończyły się prace wdrożeniowe nad rozszerzeniem Systemu Zarządzania Jakością poprzez zintegrowanie istniejącego systemu z wymogami norm ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe i PN-N 18001:2004 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 • Urząd Miejski Wrocławia, w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, współpracuje z uczelniami wrocławskimi. Współpraca realizowana jest w zakresie zatrudniania absolwentów [w ramach stażu absolwenckiego] oraz w zakresie wspierania studentów przy przygotowaniu prac magisterskich związanych z zarządzaniem jakością na przykładzie Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  W 2007 r. przygotowywane zostały następujące prace dyplomowe:
  • Samoocena Urzędu Miejskiego Wrocławia w oparciu o kryteria Polskiej Nagrody Jakości;
  • Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Wrocławia w kontekście ośmiu Zasad Zarządzania Jakością.

W 2008 r. przygotowywana została praca magisterska na temat:

 • Ocena możliwości wdrożenia systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 w Urzędzie Miejskim Wrocławia
 • 16 maja 2007 r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej miał miejsce finał V edycji Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Jednym z Laureatów został Urząd Miejski Wrocławia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego