W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Lokale objęte najmem socjalnym oraz lokale przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Lokale mieszkalne, lokale użytkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Lokali Mieszkalnych
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Lokali Mieszklanych
pl. Nowy Targ 1-8:

 • III piętro, pok. 303
  rozpatrywanie wniosku (ankiety weryfikacyjnej) celem przedłożenia Komisji Weryfikacyjnej
 • III piętro, pok. 302
  realizacja listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu objętego najmem socjalnym oraz list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach
 • COM II stanowisko 12:
  • możliwość pobrania i złożenia stosownego wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi oraz uzyskania szczegółowych informacji
  • możliwość złożenia wypełnionej ankiety weryfikacyjnej

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zainteresowana osoba.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45-15:45

 1. O zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe.

Uwagi:

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem socjalny lokalu - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

 • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 1250,88 zł
 • 70 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 875,62 zł.
  .
 1. O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia oraz spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe.

Uwagi:
Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

 1. dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony (nie niższy niż dla umowy w ramach najmu socjalnego):
  • 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 1876,32 zł
  • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 1250,88 zł.
 2. dla umowy w ramach najmu lokalu do remontu (nie niższy niż dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony):
  • 350 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 4378,08 zł
  • 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 3752,64 zł.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 1. Potwierdzenie wniosku u właściwego zarządcy (w przypadku mieszkań komunalnych) tj. Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego lub Spółki z o.o.  „Wrocławskie Mieszkania” w zależności od usytuowania lokalu.
 2. Uczestniczenie w procedurze polegającej na terminowym składaniu uzupełnionej ankiety weryfikacyjnej, przesłanej przez Wydział Lokali Mieszkalnych.

Opłaty:

Bezpłatne

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • odpowiedź na wniosek – do 30 dni;
 • wnioski o najem lokalu objętego najmem socjalnym oraz lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach rozpatruje się na podstawie kompletnie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej złożonej w określonym terminie, w oparciu o punktację określoną w załączniku do uchwały. Ilość uzyskanych punktów stanowi o pierwszeństwie w zawieraniu umów najmu.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy mają możliwość składania zastrzeżeń do projektu list do Komisji Weryfikacyjnej.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz wniosku mieszkaniowego – potwierdzony przez właściwego zarządcę;
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia, poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty samorządowej; Wrocławia np. zaświadczenie z miejsca pracy, uczelni, szkoły, przedszkola itp., (zameldowanie w granicach administracyjnych Wrocławia jest weryfikowane przez UM we własnym zakresie);
 • dokumenty, poświadczenia, zaświadczenia o dochodach Wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych we wniosku dotyczące uzyskanych dochodów brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku z wyszczególnieniem kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w odniesieniu do stanu cywilnego – w przypadku rozwodu lub separacji wyrok sądu (do wglądu);
 • w przypadku przedłożenia zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania,
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia (członek rodziny, osoba wspólnie zamieszkująca).

Załączniki

Wniosek docx, 38 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane