W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Lokale objęte najmem socjalnym oraz lokale przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Lokale mieszkalne, lokale użytkowe

Komórka odpowiedzialna Wydział Lokali Mieszkalnych

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 26 września 2020 roku, od 8.00 do 13.00, COM I  będzie czynny dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
pl. Nowy Targ 1-8:

 • III piętro, pok. 303
  – rozpatrywanie wniosku (ankiety weryfikacyjnej) celem przedłożenia Komisji Weryfikacyjnej
 • III piętro, pok. 302
  – realizacja listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu objętego najmem socjalnym oraz listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach
 • COM II stanowisko 12:
  - możliwość pobrania i złożenia stosownego wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi oraz uzyskania szczegółowych informacji
  - możliwość złożenia wypełnionej ankiety weryfikacyjnej


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zainteresowana osoba.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45-15:45

O zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.

Uwagi:
Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem socjalny lokalu - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

 • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 1200,00 zł
 • 70 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 840,00 zł


O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia oraz spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.

Uwagi:
Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

1. dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony (nie niższy niż dla umowy w ramach najmu socjalnego)

 • 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 1800,00 zł
 • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 1200,00 zł
2. dla umowy w ramach najmu lokalu do remontu (nie niższy niż dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony)
 • 350 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 4200,00 zł
 • 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 3600,00 zł


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 1. Potwierdzenie wniosku u właściwego zarządcy (w przypadku mieszkań komunalnych) tj. Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego lub Spółki z o.o.  „Wrocławskie Mieszkania” w zależności od usytuowania lokalu;
 2. Uczestniczenie w procedurze polegającej na terminowym składaniu uzupełnionej ankiety weryfikacyjnej.


Opłaty:
Bezpłatne

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • odpowiedź na wniosek – do 30 dni
 • wnioski o najem lokalu objętego najmem socjalnym oraz lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach rozpatruje się na podstawie kompletnie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej złożonej w określonym terminie, w oparciu o punktację określoną w załączniku do uchwały. Ilość uzyskanych punktów stanowi o pierwszeństwie w zawieraniu umów najmu.Tryb odwoławczy:

Na etapie kwalifikacji i trwającej procedury możliwość składania zastrzeżeń do Komisji Weryfikacyjnej.

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz wniosku mieszkaniowego – potwierdzony przez właściwego zarządcę;
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia, poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty samorządowej; Wrocławia np. zaświadczenie z miejsca pracy, uczelni, szkoły, przedszkola itp., (zameldowanie w granicach administracyjnych Wrocławia jest weryfikowane przez UM we własnym zakresie);
 • poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • w przypadku przedłożenia zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia:
  - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania,
  - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia (członek rodziny, osoba wspólnie zamieszkująca).

Załączniki

Wniosek docx, 36 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane