W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII dnia 14 stycznia 2021 r. godz. 11:00, zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie z debatą on-line

Wersja strony w formacie XML

Porządek obrad
XXXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 14 stycznia 2021 roku, godz. 11:00
zwołana w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie z debatą on-line


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Wynik głosowania


III. Dyskusja nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) – druk nr 916/21

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 916/21

Uzasadnienie druk nr 916/21

Wynik głosowania druk nr 916/21


 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2021-2025 - druk nr 891/20

- wnioskodawca - MPWIK S.A. 
- referuje - Prezes Zarządu MPWIK S.A. - Witold Ziomek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 891/20

Uzasadnienie druk nr 891/20

Wynik głosowania druk nr 891/20


3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021 - 2024
- druk nr 912/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały druk nr 912/20

Uzasadnienie druk nr 912/20

Wynik głosowania druk nr 912/20


4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży" - druk nr 915/21 - wycofany

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk 
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały druk nr 915/21

Uzasadnienie druk nr 915/21


5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych – druk nr 902/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Prezes Zarządu Spółki pod firmą Ekosystem Sp. z o.o. - Bartosz Małysa 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 902/20

Wynik głosowania druk nr 902/20


6. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające
na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - druk nr 913/21


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Wody i Energii - Małgorzata Brykarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały druk nr 913/21

Uzasadnienie druk nr 913/21

Wynik głosowania druk nr 913/21


7. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii - druk nr 882/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk 
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą

Projekt uchwały druk nr 882/20

Uzasadnienie druk nr 882/20

Wynik głosowania druk nr 882/20


8. Projekt uchwały w sprawie zgody na prowadzenie prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie dębu „Mieszko”
- druk nr 914/21


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk 
- referuje - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Małgorzata Demianowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały druk nr 914/21

Uzasadnienie druk nr 914/21

Wynik głosowania druk nr 914/21


9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka przy ul. Skarbowców 8
we Wrocławiu - druk nr 893/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży 

Projekt uchwały druk nr 893/20

Uzasadnienie druk nr 893/20

Wynik głosowania druk nr 893/20


10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu - druk nr 894/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży 

Projekt uchwały druk nr 894/20

Uzasadnienie druk nr 894/20

Wynik głosowania druk nr 894/20


11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej 132 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127 - druk nr 895/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży 

Projekt uchwały druk nr 895/20

Uzasadnienie druk nr 895/20

Wynik głosowania druk nr 895/20


12. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu - druk nr 883/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 883/20

Wynik głosowania druk nr 883/20


13. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu - druk nr 884/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 884/20

Wynik głosowania druk nr 884/20


14. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kluczborskiej we Wrocławiu - druk nr 885/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 885/20

Wynik głosowania druk nr 885/20


15. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pomorskiej we Wrocławiu - druk nr 886/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 886/20

Wynik głosowania druk nr 886/20


16. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta we Wrocławiu
- druk nr 887/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 887/20

Wynik głosowania druk nr 887/20


17. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Józefa Rostafińskiego we Wrocławiu - druk nr 888/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 888/20

Wynik głosowania druk nr 888/20


18. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rybackiej we Wrocławiu - druk nr 889/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 889/20

Wynik głosowania druk nr 889/20


19. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku
przy ul. Lucjana Siemieńskiego we Wrocławiu - druk nr 890/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów 

Projekt uchwały druk nr 890/20

Wynik głosowania druk nr 890/20


20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Pabianickiej, Ślężnej i Wielkiej we Wrocławiu - druk nr 903/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 903/20

Uzasadnienie druk nr 903/20

Wynik głosowania druk nr 903/20


21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu - druk nr 904/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 904/20

Uzasadnienie druk nr 904/20

Wynik głosowania druk nr 904/20


22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 905/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 905/20

Uzasadnienie druk nr 905/20

Wynik głosowania druk nr 905/20


23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 906/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 906/20

Uzasadnienie druk nr 906/20

Wynik głosowania druk nr 906/20


24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 907/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 907/20

Uzasadnienie druk nr 907/20

Wynik głosowania druk nr 907/20


25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 908/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 908/20

Uzasadnienie druk nr 908/20

Wynik głosowania druk nr 908/20


26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 909/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 909/20

Uzasadnienie druk nr 909/20

Wynik głosowania druk nr 909/20


27. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia - druk nr 910/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały druk nr 910/20

Uzasadnienie druk nr 910/20

Wynik głosowania druk nr 910/20


28. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 855/20

- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Jolanta Niezgodzka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 855/20

Uzasadnienie druk nr 855/20

Wynik głosowania druk nr 855/20


29. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr LVIII/375/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia - druk nr 892A/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Nominacyjna, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 892A/20

Wynik głosowania druk nr 892A/20


30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 896/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 896/20

Wynik głosowania druk nr 896/20


31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego - druk nr 897/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 897/20

Wynik głosowania druk nr 897/20


32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - druk nr 898/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

Projekt uchwały druk nr 898/20

Wynik głosowania druk nr 898/20


33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany nazwy placu Jana Pawła II we Wrocławiu
- druk nr 899/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 899/20

Wynik głosowania druk nr 899/20


34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania imienia Marii Dulębianki ulicy lub placowi na terenie Wrocławia - druk nr 900/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 900/20

Wynik głosowania druk nr 900/20


35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Jana Kapistrana we Wrocławiu
- druk nr 901/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

Projekt uchwały druk nr 901/20

Wynik głosowania druk nr 901/20


IV. Przyjęcie protokołu sesji XXXII/20.


V. Interpelacje i zapytania.


VI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane