W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI dnia 9 kwietnia 2020 r. godz. 8.00 - 14.00 - zwołana w trybie nadzwyczajnym, w zdalnym trybie obradowania

XML

Treść

Porządek obrad
XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 9 kwietnia 2020 r. w godz. 8.00 - 14.00
zwołanej w zdalnym trybie obradowania - w formie korespondencyjnejWniosek Prezydenta Wrocławia
Wniosek Prezydenta Wrocławia
Wniosek Prezydenta Wrocławia (wersja tekstowa)


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1. Sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019

3. Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019

4. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za rok 2019

5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2019-2024 za rok 2019

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych za rok 2019

- referuje – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Józefiak-Materna

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok
- druk nr 634/20
      
 
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 634/20
Uzasadnienie druk nr 634/20
Wynik głosowania druk nr 634/20
Opinia Klubu Sojusz dla Wrocławia do autopoprawki - druk nr 634/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 634/20
Wypowiedź Radnego Roberta Grzechnika - druk nr 634/20

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 635/20

- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 635/20
Uzasadnienie druk nr 635/20
Wynik głosowania druk nr 635/20
Opinia Klubu Sojusz dla Wrocławia do autopoprawki - druk nr 635/20

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław - druk nr 637/20

- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 637/20
Uzasadnienie druk nr 637/20
Wynik głosowania druk nr 637/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 637/20

4. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
- druk nr 638/20

- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 638/20
Uzasadnienie druk nr 638/20
Wynik głosowania druk nr 638/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 638/20

5. Projekty uchwał w sprawie utworzenia:

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski


1) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu
przy ul. gen. Józefa Haukego - Bosaka 21 i nadania statutu - druk nr 608/20

Projekt uchwały druk nr 608/20
Uzasadnienie druk nr 608/20
Wynik głosowania druk nr 608/20

 2) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 i nadania statutu - druk nr 609/20

Projekt uchwały druk nr 609/20
Uzasadnienie druk nr 609/20
Wynik głosowania druk nr 609/20

3) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 i nadania statutu - druk nr 610/20

Projekt uchwały druk nr 610/20
Uzasadnienie druk nr 610/20
Wynik głosowania druk nr 610/20

4) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 im. gen. Józefa Bema we Wrocławiu
przy ul. Grabiszyńskiej 236 i nadania statutu - druk nr 611/20

Projekt uchwały druk nr 611/20
Uzasadnienie druk nr 611/20
Wynik głosowania druk nr 611/20

 5) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiu
przy ul. Jana Wł. Dawida 5 i nadania statutu - druk nr 612/20

Projekt uchwały druk nr 612/20
Uzasadnienie druk nr 612/20
Wynik głosowania druk nr 612/20

6) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 i nadania statutu - druk nr 613/20

Projekt uchwały druk nr 613/20
Uzasadnienie druk nr 613/20
Wynik głosowania druk nr 613/20

7) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 9 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 i nadania statutu - druk nr 614/20

Projekt uchwały druk nr 614/20
Uzasadnienie druk nr 614/20
Wynik głosowania druk nr 614/20

8) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 10 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 i nadania statutu - druk nr 615/20

Projekt uchwały druk nr 615/20
Uzasadnienie druk nr 615/20
Wynik głosowania druk nr 615/20

9) Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica we Wrocławiu
przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 i nadania statutu - druk nr 616/20

Projekt uchwały druk nr 616/20
Uzasadnienie druk nr 616/20
Wynik głosowania druk nr 616/20

6. Projekty uchwał w sprawie włączenia:

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski

1) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy do Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 we Wrocławiu  - druk nr 617/20

Projekt uchwały druk nr 617/20
Uzasadnienie druk nr 617/20
Wynik głosowania druk nr 617/20

2) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 do Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105
we Wrocławiu - druk nr 618/20

Projekt uchwały druk nr 618/20
Uzasadnienie druk nr 618/20
Wynik głosowania druk nr 618/20

3) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 do Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu - druk nr 619/20

Projekt uchwały druk nr 619/20
Uzasadnienie druk nr 619/20
Wynik głosowania druk nr 619/20

4) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 im. gen. Józefa Bema do Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej 236 we Wrocławiu - druk nr 620/20

Projekt uchwały druk nr 620/20
Uzasadnienie druk nr 620/20
Wynik głosowania druk nr 620/20

5) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jana Wł. Dawida 5 we Wrocławiu - druk nr 621/20

Projekt uchwały druk nr 621/20
Uzasadnienie druk nr 621/20
Wynik głosowania druk nr 621/20

6) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 do Lotniczych Zakładów Naukowych
przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu - druk nr 622/20

Projekt uchwały druk nr 622/20
Uzasadnienie druk nr 622/20
Wynik głosowania druk nr 622/20

7) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 do Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu - druk nr 623/20

Projekt uchwały druk nr 623/20
Uzasadnienie druk nr 623/20
Wynik głosowania druk nr 623/20
8) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 10 do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33
we Wrocławiu - druk nr 624/20

Projekt uchwały druk nr 624/20
Uzasadnienie druk nr 624/20
Wynik głosowania druk nr 624/20

9) Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica do Zespołu Szkół Logistycznych przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 we Wrocławiu - druk nr 625/20

Projekt uchwały druk nr 625/20
Uzasadnienie druk nr 625/20
Wynik głosowania druk nr 625/20

7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto - druk nr 627/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Projekt uchwały druk nr 627/20
Uzasadnienie druk nr 627/20
Wynik głosowania druk nr 627/20

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyrzeckiej, Rakowieckiej i Na Niskich Łąkach we Wrocławiu - druk nr 601/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 601/20
Uzasadnienie druk nr 601/20
Wynik głosowania druk nr 601/20

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Antonia Vivaldiego
i Ludwiga van Beethovena we Wrocławiu - druk nr 602/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 602/20
Uzasadnienie druk nr 602/20
Załącznik druk nr 602/20
Wynik głosowania druk nr 602/20

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Prusa
i gen. Józefa Bema we Wrocławiu - druk nr 626/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 626/20
Uzasadnienie druk nr 626/20
Ząłacznik druk nr 626/20
Wynik głosowania druk nr 626/20

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym - druk nr 629/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
Projekt uchwały druk nr 629/20
Wynik głosowania druk nr 629/20

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej - druk nr 630/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
Projekt uchwały druk nr 630/20
Wynik głosowania druk nr 630/20

 13. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław oraz określenia sezonu kąpielowego
na 2020 r. - druk nr 636/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
Projekt uchwały druk nr 636/20
Uzasadnienie druk nr 636/20
Wynik głosowania druk nr 636/20

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/526/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych
w obrębie Żerniki - druk nr 631/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
Projekt uchwały druk nr 631/20
Wynik głosowania druk nr 631/20

 15. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Wrocław na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - druk nr 632/20

- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Katarzyna Szymczak -Pomianowska
Projekt uchwały druk nr 632/20
Uzasadnienie druk nr 632/20
Wynik głosowania druk nr 632/20

 16. Rezolucja w sprawie uhonorowania ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem - druk nr 589/20

- referuje – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Michał Kurczewski
Projekt uchwały druk nr 589/20
Wynik głosowania druk nr 589/20

 17. Apel w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce - druk nr 639/20

- referuje – Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna – Piotr Uhle
Projekt apelu druk nr 639/20
Wynik głosowania druk nr 639/20
Opinia Klubu Radnych .Nowoczesna - druk nr 639/20
Wypowiedź Radnego Sergiusza Kmiecika - druk nr 639/20

V.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VI. Interpelacje i zapytania.

 VII.  Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane