W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII dnia 5 września 2019 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
5 września 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu na obszarze powiatu wrocławskiego
za rok 2018


- referuje - Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Agnieszka Gramiak - Bień

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok
- druk nr 372/19

        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 372/19
Uzasadnienie druk nr 372/19
Wynik głosowania druk nr 372/19

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 373/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 373/19
Uzasadnienie druk nr 373/19
Wynik głosowania druk nr 373/19

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie i ich zatwierdzania - druk nr 374/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 374/19
Uzasadnienie druk nr 374/19
Wynik głosowania druk nr 374/19

4. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła - druk nr 351A/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 351A/19
Uzasadnienie druk nr 351/19
Wynik głosowania druk nr 351A/19

5. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr LXIII/1491/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków
do osiedlenia się
we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu - druk nr 345/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 345/19
Wynik głosowania druk nr 345/19

6. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Federacji Rosyjskiej - druk nr 346/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 346/19
Wynik głosowania druk nr 346/19

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 344/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Komendant Straży Miejskiej - Zbigniew Słysz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 344/19
Wynik głosowania druk nr 344/19

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 - druk nr 352/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 352/19
Wynik głosowania druk nr 352/19

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu - druk nr 375/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Tymoteusz Przybylski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 375/19
Wynik głosowania druk nr 375/19

10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego
we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a w centrum kształcenia zawodowego
- druk nr 347/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 347/19
Uzasadnienie druk nr 347/19
Wynik głosowania druk nr 347/19

11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego
im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 23b
w pięcioletnie liceum sztuk plastycznych
- druk nr 348/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 348/19
Uzasadnienie druk nr 348/19
Wynik głosowania druk nr 348/19

12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 26 we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1 i nadania statutu - druk nr 349/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 349/19
Uzasadnienie druk nr 349/19
Wynik głosowania druk nr 349/19

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1246/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław - druk nr 350/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 350/19
Uzasadnienie druk nr 350/19
Wynik głosowania druk nr 350/19

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto – druk nr 369/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 369/19
Uzasadnienie druk nr 369/19
Wynik głosowania druk nr 369/19

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/224/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Miasto - druk nr 376/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 376/19
Uzasadnienie druk nr 376/19
Wynik głosowania druk nr 376/19

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu - druk nr 361/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 361/19
Uzasadnienie druk nr 361/19
Wynik głosowania druk nr 361/19

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Kosmonautów i Grabowej we Wrocławiu - druk nr 362/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 362/19
Uzasadnienie druk nr 362/19
Wynik głosowania druk nr 362/19

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie
ulicy Stefana Jaracza i Mostu Warszawskiego we Wrocławiu - druk nr 363/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 363/19
Uzasadnienie druk nr 363/19
Wynik głosowania druk nr 363/19

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej i Topolowej we Wrocławiu
- druk nr 364/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 364/19
Uzasadnienie druk nr 364/19
Wynik głosowania druk nr 364/19

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Krzemienieckiej i Stryjskiej we Wrocławiu - druk nr 365/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 365/19
Uzasadnienie druk nr 365/19
Wynik głosowania druk nr 365/19

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Muchoborskiej
i Austriackiej we Wrocławiu - druk nr 366/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 366/19
Uzasadnienie druk nr 366/19
Załącznik druk nr 366/19
Wynik głosowania druk nr 366/19

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/903/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom
na terenie Wrocławia - druk nr 367/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 367/19
Uzasadnienie druk nr 367/19
Załącznik druk nr 367/19
Wynik głosowania druk nr 367/19

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 368/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 368/19
Uzasadnienie druk nr 368/19
Wynik głosowania druk nr 368/19

24. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wandy
we Wrocławiu - druk nr 355/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 355/19
Wynik głosowania druk nr 355/19

25. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta we Wrocławiu - druk nr 356/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 356/19
Wynik głosowania druk nr 356/19

26. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego we Wrocławiu - druk nr 357/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 357/19
Wynik głosowania druk nr 357/19

27. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu - druk nr 358/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 358/19
Wynik głosowania druk nr 358/19

28. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grochowej we Wrocławiu - druk nr 359/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 359/19
Wynik głosowania druk nr 359/19

29. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Andrzeja Potebni we Wrocławiu - druk nr 360/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 360/19
Wynik głosowania druk nr 360/19

30. Projekt uchwały w sprawie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030” - druk nr 354/19
        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Zawada
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 354/19
Wynik głosowania druk nr 354/19

31. Projekt apelu w sprawie przeciwdziałania postępującemu kryzysowi klimatycznemu - druk nr 353/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Zawada
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 353/19
Wynik głosowania druk nr 353/19

32. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 377A/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 377A/19
Wynik głosowania druk nr 377A/19

33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 338/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 338/19
Wynik głosowania przeniesienie do II czytania

34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 342/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 342/19
Wynik głosowania druk nr 342/19

35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 343/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 343/19
Wynik głosowania druk nr 343/19

36. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 370/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 370/19
Wynik głosowania druk nr 370/19

37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 335/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 335/19
Wynik głosowania druk nr 335/19

38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - druk nr 337/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 337/19
Wynik głosowania druk nr 337/19

39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia
- druk nr 336/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 336/19
Wynik głosowania druk nr 336/19

40. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 340/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 340/19
Wynik głosowania druk nr 340/19

41. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
- druk nr 339/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 339/19
Wynik głosowania druk nr 339/19

42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych - druk nr 371/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 371/19
Wynik głosowania druk nr 371/19

43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę uchwały nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej
i manipulacyjnej - druk nr 341/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 341/19
Wynik głosowania druk nr 341/19

V. Głosowanie nad wydaniem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów
Projekt obwieszczenia
Wynik głosowania obwieszczenie

VI. Przyjęcie protokołów sesji nr X/19, XI/19 i XII/19.

VII. Interpelacje i zapytania.

VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego