W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Konsultacje Społeczne „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm., zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Dokumenty dostępne są w dniach od 6 do dnia 26 grudnia 2021 r.   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Wrocławia w pod adresem: http://www.bip.um.wroc.pl/, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Komuny Paryskiej 39-41 oraz pod Iinkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących PZM MOWF zamieszczonych na stronach urzędów Gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

Wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać  w 21-dniowym terminie tj. od 6 grudnia 2021 r. do dnia 26 grudnia 2021 r.:

  • elektronicznie na adres e-mail: konsultacje@lpw-consuling.pl
  • formie pisemnej:
    na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451  Wrocław;
  • bezpośrednio do Biura  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451  Wrocław
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451  Wrocław.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, osobiste zapoznanie się z ww. dokumentami będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem  Biura ZIT WrOF UM Wrocławia (e-mail: bit@um.wroc.pl, tel.+48 664 151 658) w celu ustalenia terminu udostępnienia dokumentów.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Wrocławia.
Uwagi lub wnioski  złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ponadto ogłoszenie  wywieszone jest na tablicach ogłoszeń UM Wrocławia:  pl. Nowy Targ 1-8; ul. Hubska 8-16, ul. Komuny Paryskiej 39-41. Informacje o konsultacjach społecznych PZM MOWF wraz z prognozą OOŚ są również dostępne 
na stronach internetowych Urzędów Gmin, których Plan dotyczy.

z upoważnienia Prezydenta
Magdalena Wdowiak-Urbańczyk
Dyrektor Biura  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 58 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane