W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy kluby, stowarzyszenia, organizacje
Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej

 • I piętro, pok. 124 (pracownik merytoryczny).
 • piętro, pok. 120 (sekretariat),


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Stowarzyszenia zwykłe

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek  - piątek 7:45—15:45

Opłaty:
Brak.

Uwagi:
Wpis informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta jest możliwy dopiero po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia.

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności oraz  zadysponowaniu jego mieniem.

Stowarzyszenie składa wniosek o wykreślenie z ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

I. Krok pierwszy
Jeśli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby zakończyło ono swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Zebraniu Członków:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu i wyznaczeniu likwidatora, (wzór uchwały do pobrania na dole strony);

 2. sporządzić protokół z zebrania (wzór protokołu do pobrania na dole strony);

 3. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu (wzór listy do pobrania na dole strony);

Uchwała powinna:

 • określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. 
 • wskazać likwidatora, 

II. Krok drugi:
Następnie likwidator: 

 1. sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji;

 2. pisemnie zawiadamia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (WSS) - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (wzór zawiadomienia do pobrania poniżej) oraz dołącza protokół z Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i listą obecności;

 3. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji do WSS, które zostaną wywieszone na tablicach Urzędu Miejskiego na 3 tygodnie (wzór ogłoszenia do pobrania poniżej);

 4. ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.


III. Krok trzeci:
W dalszej kolejności likwidator:

 1. ustala listę wierzycieli i dłużników,

 2. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,

 3. zamyka rachunek bankowy, w banku w którym stowarzyszenie go posiadało,

 4. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji

 5. sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia zwykłego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),

 6. dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji
  w tym zawiadamia właściwy urząd skarbowy i Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

 7. sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji


IV. Krok czwarty
Likwidator składa wniosek do WSS o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji wraz z:

 • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
 • sprawozdaniem Likwidatora z podjętych działań

Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych winny być zatwierdzenie przez zebranie członków.

Tryb odwoławczy:
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, stowarzyszenie zwykłe może wnieść skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.


Zamieszczone wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

Załączniki

Wzór listy doc, 35 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane