W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Kluby, stowarzyszenia, organizacje
Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4

 • I piętro, pok. 124 (pracownik merytoryczny)

 • I piętro, pok. 120 (sekretariat)


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

 • uczniowskie kluby sportowe


Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek  - piątek 7:45—15:45

Opłaty:
- opłata skarbowa - 10 zł (tytułem wydania decyzji administracyjnej)

Opłatę można wpłacać w Punktach Obsługi Bankowej lub na konto: Gmina Wrocław PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Uwagi: 
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną. 

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli

Termin i sposób załatwienia sprawy:

I. Krok pierwszy
Jeśli członkowie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Walnym Zebraniu Członków:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu, (wzór uchwały do pobrania na dole strony)
 2. sporządzić protokół z zebrania (wzór protokołu do pobrania na dole strony)
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu (wzór listy do pobrania na dole strony)

Uchwała powinna:

 • określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu.
 • może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania
 • w uchwale  i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


II. Krok drugi:

Następnie likwidator: 

 1. sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,
 2. pisemnie zawiadamia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (WSS) - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu (wzór zawiadomienia do pobrania poniżej) oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania Członków wraz
  z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności
 3. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji do WSS, które zostaną wywieszone na tablicach Urzędu Miejskiego na 3 tygodnie (wzór ogłoszenia do pobrania poniżej)
 4. ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.


III. Krok trzeci:

W dalszej kolejności likwidator:

 1. ustala listę wierzycieli i dłużników,
 2. przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
 3. zamyka rachunek bankowy, w banku w którym klub go posiadał,
 4. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji
 5. sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
 6. dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji
  w tym zawiadamia właściwy urząd skarbowy i Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 7. sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji


IV. Krok czwarty

Likwidator składa wniosek do WSS o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz z:

 • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
 • dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10zł za wydanie decyzji (wzór wniosku - plik do pobrania na dole strony)
 • sprawozdaniem Likwidatora z podjętych działań

Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych winny być zatwierdzenie przez walne zebranie członków.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz od decyzji odmawiającej wykreślenia z ewidencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach;

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.


Zamieszczone wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

Załączniki

Wzór listy doc, 35 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane