Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.

Do 16.30 obsługiwani będą klienci w sprawach rejestracji pojazdów w  COM I i COM II.
W soboty - 22 i 29 sierpnia-  w godz. od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne zakresie rejestracji pojazdów.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. ankiety w sprawie systemu dla sygnalistów oraz sposobów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie - wniosek 463/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. ankiety w sprawie systemu dla sygnalistów oraz sposobów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie - wniosek 463/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inne

Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr

Data wpływu

Numer PP PP/2034292

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji o podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Sokolniczej, ul. Legnickiej, ul. Podwale, pl. Jana Pawła II, składającej się z działek nr 26/8, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, AM-6, obręb Stare Miasto - wniosek 472/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji o podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Sokolniczej, ul. Legnickiej, ul. Podwale, pl. Jana Pawła II, składającej się z działek nr 26/8, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, AM-6, obręb Stare Miasto - wniosek 472/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zabytki

Komórka realizująca Miejski Konserwator Zabytków

Data wpływu

Numer PP PP/3041884

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia decyzji nr 2201/20 z dnia 16.06.2020 r. o warunkach zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym - wniosek 471/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia decyzji nr 2201/20 z dnia 16.06.2020 r. o warunkach zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym - wniosek 471/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 24024/2020

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia decyzji nr 2185/20 z dnia 16.06.2020 r. o warunkach zabudowy dla budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - wniosek 469/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia decyzji nr 2185/20 z dnia 16.06.2020 r. o warunkach zabudowy dla budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - wniosek 469/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 24031/2020

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. wydanych decyzji o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych, w trybie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Sokolniczej, ul. Legnickiej, ul. Podwale, pl. Jana Pawła II, składającej się z działek nr 26/8, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, AM-6, obręb Stare Miasto - wniosek 460/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. wydanych decyzji o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych, w trybie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, nieruchomości położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Sokolniczej, ul. Legnickiej, ul. Podwale, pl. Jana Pawła II, składającej się z działek nr 26/8, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, AM-6, obręb Stare Miasto - wniosek 460/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria bezpieczeństwo i porządek publiczny

Komórka realizująca Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu

Numer PP PP/3041883

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. ustalenia opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej, składających się z działek nr 27/3, część nr 23, 24/2, 25/3, AM-1 oraz nr 2/31, 15/36, część nr 1/3, 15/33, AM-2, obręb Kuźniki - wniosek 473/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. ustalenia opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej, składających się z działek nr 27/3, część nr 23, 24/2, 25/3, AM-1 oraz nr 2/31, 15/36, część nr 1/3, 15/33, AM-2, obręb Kuźniki - wniosek 473/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria nieruchomości, lokale
akty prawne

Komórka realizująca Wydział Nieruchomości Komunalnych

Data wpływu

Numer PP PP/3042886

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. wydanych decyzji, orzeczeń, opinii, wniosków dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej, składającej się z działek nr 27/3, część nr 23, 24/2, 25/3, AM-1 oraz nr 2/31, 15/36, część nr 1/3, 15/33, AM-2; działek sąsiednich nr 15/32, 15/33, 15/34, 15/35, 15/37, 15/2, 2/30, 1/5, AM-2 oraz nr 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 24/2, 25/3, 1/3, 23, AM-1, obręb Kuźniki - wniosek 470/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. wydanych decyzji, orzeczeń, opinii, wniosków dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej, składającej się z działek nr 27/3, część nr 23, 24/2, 25/3, AM-1 oraz nr 2/31, 15/36, część nr 1/3, 15/33, AM-2; działek sąsiednich nr 15/32, 15/33, 15/34, 15/35, 15/37, 15/2, 2/30, 1/5, AM-2 oraz nr 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 24/2, 25/3, 1/3, 23, AM-1, obręb Kuźniki - wniosek 470/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 23786/2020

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji o toczących się postępowaniach, wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zatwierdzenia projektu budowlanego dla nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działki nr 21/1, obręb Popowice - wniosek 467/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji o toczących się postępowaniach, wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zatwierdzenia projektu budowlanego dla nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działki nr 21/1, obręb Popowice - wniosek 467/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 23606/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji o podleganiu ochronie konserwatorskiej lub archeologicznej i figurowaniu w gminnej ewidencji zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków, w rejestrze zabytków, nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działki nr 21/1, obręb Popowice - wniosek 466/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji o podleganiu ochronie konserwatorskiej lub archeologicznej i figurowaniu w gminnej ewidencji zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków, w rejestrze zabytków, nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działki nr 21/1, obręb Popowice - wniosek 466/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zabytki

Komórka realizująca Miejski Konserwator Zabytków

Data wpływu

Numer PP PP/3042149

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. wnioskodawcy na realizację zadania publicznego w postaci organizacji cyklu 10 imprez aktywizujących, obejmujących artystyczne bloki tematyczne oraz zajęcia socjalizująco-intergracyjne, których adresatem są dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym, mieszkające we Wrocławiu - wniosek 457/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. wnioskodawcy na realizację zadania publicznego w postaci organizacji cyklu 10 imprez aktywizujących, obejmujących artystyczne bloki tematyczne oraz zajęcia socjalizująco-intergracyjne, których adresatem są dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym, mieszkające we Wrocławiu - wniosek 457/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria sprawy społeczne

Komórka realizująca Wydział Partycypacji Społecznej

Data wpływu

Numer PP PP/2904877

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. cmentarzy żydowskich, miejsc pochówku oraz miejsc martyrologii narodu żydowskiego oraz przekazanych środków finansowych - wniosek 465/2020

Przedmiot wniosku dot. cmentarzy żydowskich, miejsc pochówku oraz miejsc martyrologii narodu żydowskiego oraz przekazanych środków finansowych - wniosek 465/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inne

Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr

Data wpływu

Numer PP PP/3041823

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. wykazu rodzaju stanowisk pracowniczych w UMW, wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach oraz obowiązków pracowniczych - wniosek 464/2020

Przedmiot wniosku dot. wykazu rodzaju stanowisk pracowniczych w UMW, wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach oraz obowiązków pracowniczych - wniosek 464/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria administracja publiczna

Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr

Data wpływu

Numer PP PP/3041824

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. wydanych decyzji o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych, w trybie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działki nr 21/1, obręb Popowice - wniosek 461/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. wydanych decyzji o przeznaczeniu na cele świadczeń rzeczowych, w trybie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działki nr 21/1, obręb Popowice - wniosek 461/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria bezpieczeństwo i porządek publiczny

Komórka realizująca Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu

Numer PP PP/3042036

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. liczby informacji o prowadzeniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Wrocławia do dnia 27.07.2020 r. - wniosek 468/2020

Przedmiot wniosku dot. liczby informacji o prowadzeniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Wrocławia do dnia 27.07.2020 r. - wniosek 468/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 23472/2020

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego - wniosek 462/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego - wniosek 462/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inne
nieruchomości, lokale

Komórka realizująca Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

Data wpływu

Numer PP PP/3041794

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia decyzji nr 204/2012 z dnia 16.01.2012 r., nr 1028/2013 z dnia 07.03.2013 r., nr 4748/2013 z dnia 26.09.2013 r., nr 2707/2014 z dnia 18.06.2014 r., nr 5437/2014 z dnia 03.11.2014 r., oraz nr 5491/2015 z dnia 12.10.2015 r. dla nieruchomości położonej we Wrocławiu składającej się z działek nr 4/5, obręb Lipa Piotrowska - wniosek 454/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia decyzji nr 204/2012 z dnia 16.01.2012 r., nr 1028/2013 z dnia 07.03.2013 r., nr 4748/2013 z dnia 26.09.2013 r., nr 2707/2014 z dnia 18.06.2014 r., nr 5437/2014 z dnia 03.11.2014 r., oraz nr 5491/2015 z dnia 12.10.2015 r. dla nieruchomości położonej we Wrocławiu składającej się z działek nr 4/5, obręb Lipa Piotrowska - wniosek 454/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 23293/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. programu edukacyjnego „Kochajmy Zwierzaki” współfinansowanego przez Miasto, realizowanego przez Ekostraż w latach 2018-2019 - wniosek 456/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. programu edukacyjnego „Kochajmy Zwierzaki” współfinansowanego przez Miasto, realizowanego przez Ekostraż w latach 2018-2019 - wniosek 456/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria sprawy społeczne

Komórka realizująca Wydział Partycypacji Społecznej

Data wpływu

Numer PP PP/3041792

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia wykazu szkół podstawowych, które otrzymały subwencję z rezerwy oświatowej 0,4% z tytułu wyposażenia w pomoce do klasopracowni z fizyki, chemii, geografii i biologii - wniosek 450/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia wykazu szkół podstawowych, które otrzymały subwencję z rezerwy oświatowej 0,4% z tytułu wyposażenia w pomoce do klasopracowni z fizyki, chemii, geografii i biologii - wniosek 450/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria edukacja
finanse

Komórka realizująca Wydział Finansów Oświatowych

Data wpływu

Numer PP PP/3041791, PP/3032927

Status Udzielono informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij