W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII dnia 27 maja 2020 r. godz. 9.00- 14.00 zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie

XML

Treść

Porządek obrad
XXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 27 maja 2020 r. w godz. 9.00 - 14.00
zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Raport o stanie gminy za 2019 rok.

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji Rady,
- debata z udziałem mieszkańców Wrocławia

- głosowanie korespondencyjne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Wrocławia wotum zaufania
- druk nr 659a/20
Projekt uchwały druk nr 659a/20
Wynik głosowania druk nr 659a/20

IV. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Wrocławia.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2019 rok - druk nr 661/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Skarbnik Miasta Wrocławia - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 661/20
Wynik głosowania druk nr 661/20

2. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - druk nr 660/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
Projekt uchwały druk nr 660/20
Wynik głosowania druk nr 660/20

Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2019 rok
- druk nr 661/20
Wynik głosowania druk nr 661/20

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - druk nr 660/20
Wynik głosowania druk nr 660/20

V. Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał:

1. Projekt rezolucji w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych - druk nr 681/20
        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia i Kluby Radnych
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Bohdan Aniszczyk
Projekt uchwały druk nr 681/20
Wynik głosowania druk nr 681/20

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok
- druk nr 677/20

        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 677/20
Uzasadnienie druk nr 677/20
Wynik głosowania druk nr 677/20

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 678/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
Projekt uchwały druk nr 678/20
Uzasadnienie druk nr 678/20
Wynik głosowania druk nr 678/20

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1246/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław - druk nr 664/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Projekt uchwały druk nr 664/20
Uzasadnienie druk nr 664/20
Wynik głosowania druk nr 664/20

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętokrzyskiej we Wrocławiu - druk nr 665/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 665/20
Uzasadnienie druk nr 665/20
Załącznik druk nr 665/20
Wynik głosowania druk nr 665/20

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Karpnickiej, Głównej i Stabłowickiej we Wrocławiu - druk nr 669/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
Projekt uchwały druk nr 669/20
Uzasadnienie druk nr 669/20
Załącznik druk nr 669/20
Wynik głosowania druk nr 669/20

7. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Mazowieckiej
i Wybrzeże Juliusza Słowackiego we Wrocławiu - druk nr 672/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
Projekt uchwały druk nr 672/20
Uzasadnienie druk nr 672/20
Wynik głosowania druk nr 672/20

8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Mieszczańskiej we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych - druk nr 673/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
Projekt uchwały druk nr 673/20
Uzasadnienie druk nr 673/20
Wynik głosowania druk nr 673/20

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Południe - druk nr 676/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
Projekt uchwały druk nr 676/20
Wynik głosowania druk nr 676/20

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/1567/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu - druk nr 670/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marzena Horbaczewska
Projekt uchwały druk nr 670/20
Wynik głosowania druk nr 670/20

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/976/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego - druk nr 671/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marzena Horbaczewska
Projekt uchwały druk nr 671/20
Wynik głosowania druk nr 671/20

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Gajowice - druk nr 592/20

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
Projekt uchwały druk nr 592/20
Wynik głosowania druk nr 592/20

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołbin - druk nr 593/20

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
Projekt uchwały druk nr 593/20
Wynik głosowania druk nr 593/20

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/66/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - druk nr 675/20

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
Projekt uchwały druk nr 675/20
Wynik głosowania druk nr 675/20

15. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego - druk nr 674/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 674/20
Wynik głosowania druk nr 674/20

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu - druk nr 662/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 662/20
Wynik głosowania druk nr 662/20

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu - druk nr 668/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 668/20
Wynik głosowania druk nr 668/20

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
nr XX/538/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu - druk nr 663/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 663/20
Wynik głosowania druk nr 663/20

19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 666/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 666/20
Wynik głosowania druk nr 666/20

20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 667/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 667/20
Wynik głosowania druk nr 667/20

21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 92 we Wrocławiu - druk nr 643/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 643/20
Wynik głosowania druk nr 643/20

22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
- druk nr 679/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
Projekt uchwały druk nr 679/20
Wynik głosowania druk nr 679/20

VI. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:

1) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wynik głosowania

2) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
Wynik głosowania

3) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
Wynik głosowania

VII. Przyjęcie protokołu sesji nr XXII/20.

VIII. Interpelacje i zapytania.

IX. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane