W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LX dnia 23 sierpnia 2018 r., godz. 15:00

Porządek obrad 
LX sesji Rady Miejskiej Wrocławia
23 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
Wynik głosowania

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych – druk nr 1508/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja  Praworządności
  i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1508/18
Uzasadnienie druk nr 1508/18
Wynik głosowania druk nr 1508/18

2. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – druk nr 1509/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Praworządności
  i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1509/18
Uzasadnienie druk nr 1509/18
Wynik głosowania druk nr 1509/18

3. Zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – druk nr 1507/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja
  Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały druk nr 1507/18
Uzasadnienie druk nr 1507/18
Wynik głosowania druk nr 1507/18

4. Zmieniającej uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu
pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 1512/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury
  Komunalnej i Gospodarki 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 1512/18
Uzasadnienie druk nr 1512/18
Wynik głosowania druk nr 1512/18

4A. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1126/17 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów
z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r.
– druk nr 1513/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Zbigniew Szklarski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 1513/18
Uzasadnienie druk nr 1513/18
Wynik głosowania druk nr 1513/18


5. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1498/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1498/18
Wynik głosowania druk nr 1498/18

6. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1499/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1499/18
Wynik głosowania druk nr 1499/18

7. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1500/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1500/18
Wynik głosowania druk nr 1500/18

8. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu – druk nr 1501/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1501/18
Wynik głosowania druk nr 1501/18

9. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – druk nr 1502/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1502/18
Wynik głosowania druk nr 1502/18
Wynik głosowania druk nr 1502/18

10. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. – druk nr 1503/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1503/18
Wynik głosowania druk nr 1503/18

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego