W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Deratyzacja we Wrocławiu

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętym uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42247/),  zmienionym uchwałą LXIII/1628/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r.; (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66837/) obowiązkowa deratyzacja powinna zostać przeprowadzona:

trzykrotnie w ciągu roku  na obszarze centrum Wrocławia, tj. na  obszarze  ograniczonym  rzeką  Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 czerwca do 31 sierpnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada;

dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 listopada do 30 listopada.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Na terenie Wrocławia obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki wielolokalowe podpiwniczone;
 2. lokale  gastronomiczne  wraz  z terenem  pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
 3. obiekty handlowe branży spożywczej;
 4. magazyny żywności i płodów rolnych;
 5. gospodarstwa rolne i hodowlane;
 6. zakłady przetwórstwa żywności;
 7. szpitale;
 8. hotele, internaty, domy akademickie i bursy;
 9. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
 10. wolno stojące  komórki  i  pomieszczenia  gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
 11. wnętrza  międzyblokowe  oraz  miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej  
 12. obiekty, w których prowadzona jest działalność  w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
 13. schroniska dla zwierząt;
 14. ogród zoologiczny.

a także:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegającą w obrębach geodezyjnych: Gaj, Grabiszyn, Kleczków, Muchobór Mały, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare Miasto, Tarnogaj,
 2. cała siec kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi,
 3. studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto,
 4. teren Fosy Miejskiej.

Obowiązkową deratyzację  przeprowadza  się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Pamiętajmy, aby deratyzacja była skuteczna, a jej efekty utrzymywały się dłużej należy przestrzegać kilku prostych zasad tj.:

 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
 • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
 • pamiętać o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady,
 • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
 • nie dokarmiać ptaków oraz kotów wolnożyjących w miejscach dostępnych dla szczurów,
 • na bieżąco dokonywać  napraw   wszystkich  uszkodzeń,  które  mogą  służyć gryzoniom  jako  drogi  dostępu  do  budynków  i  pomieszczeń.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego