W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od środków transportowych - złożenie deklaracji

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:


Informacje:
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Właściciel pojazdu

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.
 

Informacje szczegółowe dotyczące podatku od środków transportowych (przedmiot opodatkowania, terminy, obowiązek podatkowy itp.)

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek  8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15
 • WPO
  poniedziałek - piątek 7:45 15:45


Uwagi:
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2019.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Złożenie dokumentu poświadczającego udzielenie prokury lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podatkowym. 

Uprawnionym do podpisywania deklaracji jest podatnik, a także zgodnie z art. 80a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa , pełnomocnik podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, opłaconego w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Opłaty:

 • złożenie deklaracji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo  na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Po dokonaniu opłaty skarbowej na konto Gminy, Strona winna dostarczyć organowi podatkowemu potwierdzenie dokonania opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji podatkowej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia  doręczenia.

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 236 § 1 i § 2  Ordynacji podatkowej od wydanego postanowienia służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Zgodnie  z art. 237 Ordynacji podatkowej postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Podstawa prawna:


UWAGA!
W przypadku deklarowania podatku od autobusów za okres przed 1 stycznia 2016 r. deklarację należy złożyć na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wysokość stawki podatku od autobusu uzależniona jest od liczby miejsc siedzących tj. mniejszej niż 22 albo równej lub większej niż 22 (do końca 2015 r. liczba ta wynosiła 30).
Deklaracja  i załącznik dla autobusów za okres sprzed 2016 r.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
 • Oświadczenia dla podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Załączniki

DT-1 pdf, 185 kB
DT-1/A pdf, 257 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane