W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Opłata skarbowa – złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat (https://bip.um.wroc.pl/artykul/221/3205/wydzial-podatkow-i-oplat)
Zespół Opłaty Skarbowej 
ul. W. Bogusławskiego 8,10
V piętro, pok. 517

Dodatkowo dokumenty można składać za pośrednictwem jednostki merytorycznej (innego organu) w której dokonywana była czynność lub w:

 • COP
  ul. Kotlarska 41,
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowisko 16, 17, 18  (UWAGA: od 16 marca 2022 r. stanowiska są nieczynne do odwołania)
 • Kancelaria Ogólna
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pok. 5.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.
Od 1 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej. 

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15,
 • COP
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15,
 • WPO
  poniedziałek - piątek 7:45 – 15:45.

Zarezerwuj wizytę online (https://bez-kolejki.um.wroc.pl) Uwagi:

 • opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony,
 • z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika,
 • zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO Bank Polski S.A. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto),
 • opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I,
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt.

Opłaty:

Bez opłat za wyjątkiem składanych wniosków o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocników Strony.

 • 17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii.

Opłatę można uiścić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić gotówką bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP, działających w granicach administracyjnych Wrocławia. 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej – od ręki.

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:

Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Od decyzji podatkowej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia  doręczenia. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek,
 • oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony).

Załączniki

Wniosek doc, 46 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego