W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c stanowisko 5, 6 i 7.

Filia Kancelarii UMW
ul. G. Zapolskiej 4

 • przyjmowanie wniosków i podań:
  parter, sala 4 stanowisko 6 i 7

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
ul. Świdnicka 53   

 • przyjmowanie wniosków i podań: 
  IV piętro, pok. 404

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być strona, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, parter, sala 1c w godz. 8.00 – 15.00.

Ze względów organizacyjnych należy uprzednio zawiadomić pracownika Wydziału - z co najmniej  jednodniowym wyprzedzeniem, o potrzebie zapewnienia dostępu do akt sprawy - tel. +48 71 777 80 58, co usprawni realizację przysługującego stronie uprawnienia.

Uwagi:

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich stron postępowania.
Zgoda powinna uwzględniać zakres wnioskowanych zmian.
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, zmierzający do zmiany rodzaju obiektu budowlanego wykracza poza granice sprawy administracyjnej rozstrzygniętej pierwotną decyzją. W takim przypadku należy wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy.
W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko, informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 10 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż - 1 miesiąc, maksymalnie - 3 miesiące, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.
Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Osobisty odbiór dokumentów wyłącznie w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel. +48 71 777 72 51.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, pl. Nowy Targ 1-8 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników do formularza Z4:

 • Zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wykaz działek – w przypadku inwestycji liniowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego