W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Wersja strony w formacie XML

Aplikacja spisowa (https://spis.gov.pl/)

Aplikacja do samospisu internetowego jest dostępna również w wersji angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.


Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczęła się Loteria promocyjna NSP 2021.

Szczegóły dotyczące loterii znajdują się na stronie Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (https://loteria.spis.gov.pl/).

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. Tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii.


NSP_plakat

Spis realizowany jest:

 • przez internet - za pomocą aplikacji spisowej,
 • przez telefon - dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99,
 • poprzez rachmistrzów spisowych (wywiad telefoniczny bądź bezpośredni).

Oprócz NSP 2021, statystyka publiczna prowadzi również inne badania ankietowe, zatem ankieterzy mogą również dzwonić do respondentów z różnymi pytaniami. Szczegółowe informacje na stronie: Badania ankietowe a Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (https://stat.gov.pl/aktualnosci/badania-ankietowe-a-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021,348,1.html).

Należy również zwracać uwagę na telefony, w których osoba podszywająca się pod rachmistrza, prosi o podanie danych na temat dowodu osobistego.

Uwaga! Jest to oszustwo! Rachmistrz nie jest uprawniony do pozyskiwania informacji na temat serii i nr dowodu osobistego, czy numeru paszportu w wywiadzie telefonicznym.

Wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać organom Policji.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej: 22 279 99 99 a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Oszustwa na spis powszechny


 

4 dorosłe uśmiechnięte osoby oraz napisy: liczy się każdy, liczymy się dla Polski

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
(1 kwietnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wydłuża czas realizacji spisu o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 roku.)

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000615)

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001775).

Spis jest obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie  z kalendarzem i standardami UE. Obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o NSP 2021.

Dane zebrane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przetwarzane są:

 • w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 443)
  oraz
 • w celu wykorzystania do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa GUS operatów statystycznych, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o NSP 2021”.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych, wraz z klauzulą RODO, znajduje się na stronie RODO a spis powszechny (https://spis.gov.pl/rodo-a-spis-powszechny/)

Spisowi podlegają następujące grupy ludności:

 • Obywatele Polski mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • Polacy, przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
 • osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,
  a także:
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisem nie obejmuje się natomiast:

 • szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
 • mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Metody przeprowadzania spisu:

 1. samospis internetowy, przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „samospisem internetowym”; 
 2. wywiad telefoniczny przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego;
 3. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego; 
 4. wywiad telefoniczny „Spis na żądanie” przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał „Spisz się przez telefon”.

We wszystkich ww. metodach do zbierania danych wykorzystywana będzie wyłącznie interaktywna aplikacja formularzowa.

Niemożność udziału w spisie

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej 022 279 99 99, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Odmowa spisu przez respondenta

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.  W przypadku, gdy respondent zdecydowanie odmawia wykonania obowiązku spisowego,  informowany jest Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego we Wrocławiu (Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu) oraz Policja, do której przekazywane jest  zawiadomienie o odmowie, z dołączoną odmową i zebranym materiałem w sprawie. Odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 57 ustawy o statystyce publicznej: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

Podanie danych niezgodnych z prawdą

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. „Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy” (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001775).

Podanie danych nieprawdziwych skutkuje sankcjami prawnymi określonymi w art. 56 ustawy o statystyce publicznej „1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2.W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.”

Zakres informacji zbieranych w NSP zawiera załącznik nr 1 do Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001775) -

Spis  poprzedzony został dwoma spisami próbnymi:

 • pierwszy spis próbny - od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
 • drugi spis próbny - od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Szczegółowe informacje na temat spisu znajdują się na stronie: https://spis.gov.pl/

Lista pytań w NSP 2021 (https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/)

Pytania spisowe przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). (https://pjm.spis.gov.pl/).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane