W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Stowarzyszenia, fundacje i związki międzygminne do których należy Wrocław

Unia Metropolii Polskich- Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. “Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr 106/92 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia Wrocławia do Fundacji Unia Metropolii Polskich.


Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - Stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich powstało w 1993 r. Organizacja pozarządowa skupiająca miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne, akceptując Statut, podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz   wzięły  na  siebie  odpowiedzialność  za realizację  na  poziomie lokalnym strategii Zdrowie dla Wszystkich, dostosowując ją do swoich warunków.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr LXI/402/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 1993 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/24977/Uchwała-LXI-402-93)


Dolnośląska Organizacja Turystyczna - Stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, utworzyły władze samorządowe Dolnego Śląska w styczniu 2000 r. . Powołując DOT jako pierwszą w Polsce organizację o charakterze regionalnym władze samorządowe województwa dolnośląskiego wykazały duże zainteresowanie rozwojem ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XIV/479/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz członkostwa Miasta Wrocławia w tym stowarzyszeniu (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/31239/Uchwała-XIV-479-99)


Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu - Fundacja działająca na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Kolegium powstało w 2001 roku jako niezależna fundacja, która promuje wiedzę na temat spraw międzynarodowych.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXVII/897/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie zamiaru ustanowienia Fundacji pod nazwą „Kolegium Europy Wschodniej” (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/38984/Uchwała-XXVII-897-00)


Metrex – Międzynarodowe Stowarzyszenie Europejskiej Sieci Regionów i Miast Metropolitalnych. Celem organizacji jest wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń w sprawach metropolitalnych, skupionych na planowaniu przestrzennym i zrównoważonym rozwoju.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXXI/963/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Międzynarodowego Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów i Miast Metropolitarnych „METREX” (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39346/Uchwała-XXXI-963-01)


Convention Bureau - Fundacja działająca na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XLV/1528/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zamiaru ustanowienia Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej pod nazwą „Convention Bureau ” z siedzibą we Wrocławiu (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42557/Uchwała-XLV-1528-02)


Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich – Stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr LI/1775/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przystąpienia Wrocławia do Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/43529/Uchwała-LI-1775-02)


Eurocities - Międzynarodowe Zrzeszenie Społeczności Lokalnych i Regionalnych. Głównym celem EUROCITIES jest poprawa życia Europejczyków poprzez promocję zintegrowanej europejskiej polityki miejskiej i zaangażowanie miast w europejskie procesy polityczne. Organizacja propaguje oraz wspiera planowanie i wdrażanie międzynarodowych projektów realizowanych przez miasta członkowskie.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XII/353/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do organizacji międzynarodowej EUROCITIES (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/45152/Uchwała-XII-353-03)


Rada Kuratorów Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich - Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Ossolineum) działa na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXXV/930/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/61256/)


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej - Stowarzyszenie gmin działające na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stowarzyszenie  zostało powołane do życia w czerwcu 2013 roku przez 18 gmin z obszaru Aglomeracji Wrocławskiej zainteresowanych ściślejszą i bardziej ukierunkowaną niż dotychczas współpracą.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XLII/975/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/16250/Uchwała-XLII-975-13)


ICORN - Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia Pisarzy - niezależna Organizacja Miast i Regionów oferująca schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, umożliwiając wyrażanie wolności słowa, obronę wartości demokratycznych i promowanie solidarności.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr VIII/111/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN) (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/23204/Uchwała-VIII-111-15)


Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii - Porozumienie działające na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Porozumienie powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXXI/637/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii" (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/29477/Uchwała-XXXI-637-16)


ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych ma na celu współpracę samorządów europejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXXVI/770/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do organizacji ICLEI – The International Council for Local Environmental Initiatives (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/30584/Uchwała-XXXVI-770-17)


PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - PLGB działa w ramach światowej organizacji World Green Building Council, to organizacja pozarządowa wspierająca budownictwo w Polsce, promując i wdrażając idee związane ze zrównoważonym rozwojem i ekologią.

Data przystąpienia: wrzesień 2018 r.


Niderlandzkie Partnerstwo Wodne - zapewnia wsparcie w ramach programu rządu niderlandzkiego „Partnerzy dla wody”. Celem jest zaangażowanie we współpracę międzynarodową w zakresie europejskich  partnerstw na rzecz miejskiej gospodarki wodnej, zielonej-niebieskiej   infrastruktury

Forma i data przystąpienia: List intencyjny podpisany 8 grudnia 2018 r. „Partnerzy dla Wody” Breda - Wrocław - Zwolle, w ramach 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP 24)


Związek Miast Polskich – organizacja samorządów miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr V/77/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Związku Miast Polskich
(https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37876/Uchwała-V-77-19)

Statut ZMP - plik do pobrania w formacie .pdf (243 KB)


ALDA - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej.
Celem jest promowanie dobrego zarządzania (good governance) oraz zaangażowania obywateli na poziomie lokalnym poprzez współpracę z władzami.

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXVI/717/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji Lokalnej
(https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42725/)


GPM – Globalny Parlament Burmistrzów - organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXVI/716/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Globalnego Parlamentu Burmistrzów (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42724/)


ECCAR Network– Sieć Europejskiej Koalicji Miast Sprzeciwiających się Rasizmowi- ruch społeczny zainicjowany przez UNESCO w 2004 roku, którego celem jest wsparcie dla ofiar rasizmu i dyskryminacji, walka z rasizmem i dyskryminacją poprzez edukację i promowanie zróżnicowania kulturowego

Forma i data przystąpienia: Uchwała nr XXVI/715/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42722/)


Wrocławska Organizacja Turystyczna - zrzesza wrocławskie instytucje w celu wspólnego budowania najwyższej jakości usług turystycznych.

Forma i data przystąpienia: Uchwała Nr XLIX/1293/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Stowarzyszenia Wrocławska Organizacja Turystyczna (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64213/)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego