W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 30 grudnia 2013 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok - druk nr 1381/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1382/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania
 3. Zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławiaw sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - druk nr 1385/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 4. Budżetu Miasta na 2014 rok - druk nr 1342/13

II czytanie


1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

3. opinie klubów,

4. opinie poszczególnych komisji,

5. dyskusja,

6. stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz wniosków mniejszości i przedstawienie ewentualnej autopoprawki
do projektu uchwały budżetowej,

7. głosowanie zgłoszonych wniosków,

8. głosowanie projektu uchwały budżetowej.


wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:  
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Wyniki głosowania
 5. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 1343/13

II czytanie


wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wyniki głosowania
 6. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocław za 2013 rok - druk nr 1384/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 7. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego - druk nr 1373/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna:
Komisja Budżetu i Finansów

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 8. Szkolenia i egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego - druk nr 1376/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Wydziału Transportu - Marek Czuryło
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych
komisja odpowiedzialna:
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 9. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wrocławiu - druk nr 1378/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania
 10. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część południowa - druk nr 1380/13

wnioskodawca:
Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wyniki głosowania
 11. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1312/13

wnioskodawca:
Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Wanda Ziembicka-Has
referuje:
Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Wanda Ziembicka-Has
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna:
Komisja Kultury i Nauki

Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wyniki głosowania
 12. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok - druk nr 1377/13

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Rewizyjna

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 13. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu - druk nr 1383/13

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 14. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1375/13

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wyniki głosowania
 15. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1379/13

wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje:
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują:
Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna:
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Załączniki:

Projekt uchwały
Wynik głosowaniaIIIA. Przyjęcie protokołu sesji L/13.
IV.   Interpelacje i zapytania.
V.    Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane