Przejdź do treści

Urząd Miejski Wrocławia

 

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

 

tel. 71 777 77 77
fax 71 777 86 55

 

e-mail: kum@um.wroc.pl

 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne)

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz  Podatku od Środków Transportowych
Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
ul. W. Bogusławskiego 8, 10
pok. 124, 125, 126, I piętro
tel.+48 71 777 71 67, 777 71 35, 777 71 58, 777 71 59, 777 70 17, 777 70 25


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podatnik –osoba prawna, spółka nie posiadająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna, osoba fizyczna posiadająca nieruchomość we współwłasności z osobą prawną.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlany.

 

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45 – 15:45
wtorek 7:45 – 15:45
środa 7:45 – 15:45
czwartek 7:45 – 15:45
piątek 7:45 – 15:45

Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885)  

 

Uwagi:
Informacje szczegółowe dotyczące podatku do nieruchomości dla osób prawnych znajdują się w zakładce Podatki, opłaty lokalne.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

 

Opłaty:
Złożenie deklaracji - bez opłat


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Od ręki


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje


Podstawa prawna:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • druk deklaracji podatkowej za odpowiedni rok, wypełniony proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
 • akt notarialny nabycia / zbycia nieruchomości, faktura nabycia / zbycia budowli, umowa najmu / dzierżawy,  protokół przekazania nieruchomości, protokół rozwiązania umowy najmu / dzierżawy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij