W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestracja pojazdu – pojazd sprowadzony z zagranicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
fax + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, Sala S 2, okienka od 1 do 14
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, okienka od 9 do 13
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter,  stanowiska od 7 do 10
 • al. Karkonoska 45
  punkt rejestracyjny Działu – CM Polmozbyt - nieczynny do odwołania
  W punkcie  wpłat można dokonywać tylko przy użyciu karty płatniczej. 

Obsługa podmiotów prawnych

 • COM III
  ul. W.Bogusławskiego 10
  parter, sala S 5,  okienka od 1 do 7

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem rejestracji warunkowej i indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I, COM II
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15
 • al. Karkonoska 45 (punkt rejestracyjny Działu – CM Polmozbyt)
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:00

Uwagi:

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Istnieje możliwość zarejestrowania wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt .

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku zarejestrowania:

 • samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusu.

Szczegółowe informacje oraz druki deklaracji dostępne są w Dziale Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych

Komunikat z Ministerstwa Infrastruktury
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie art.4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2018r.poz.1990 z późn.zm.) , który zmienił ustawę Prawo o ruchu drogowym .( Dz.U. z 2018r. poz.1990)

W ustawie - Prawo o ruchu drogowym zostało zmienione brzmienie art. 71 ust.7 dodany art.140mb oraz zmieniony art.140n.

Art.140mb określa , że kto :
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wbrew przepisowi art. 71 ust.7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , wbrew przepisowi art.78 ust.2 pkt.1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ww. przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy. A zatem kary będą nakładane w przypadku :

 • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 , albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym , sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia
 • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia


Opis procedury
dotyczącej składania deklaracji dostępny jest w Poradniku Klienta

Opłaty:

Wysokość  opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłaty można wnosić wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku lub przelewem  na niżej wskazane nr rachunków bankowych:

 • opłata skarbowa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata komunikacyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami klient otrzymuje tablice rejestracyjne i Pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni. 

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeśli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny). 

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy niezbędne są następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację;
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, jeżeli jest wymagane;
 • dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wymagane jest: DLA KRAJÓW UE – zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym/utraconym dokumencie, DLA PAŃSTW TRZECICH - inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą);
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej);
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dowód osobisty lub paszport  – w przypadku osób fizycznych;
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • w celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane jest dostarczenie zagranicznych tablic rejestracyjnych lub oświadczenie o przyczynach ich braku.
 • dokumenty przedkładane przy rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016 r. wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia dowodu uiszczenia opłaty recyklingowej.

Bez dokumentów wymienionych w punktach: 5 i 6 możliwe jest dokonanie warunkowo czasowej rejestracji pod warunkiem że osoba składa wniosek o stałą rejestracje.

Uwaga!
W przypadku chęci posiadania tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym, konieczna jest dodatkowa wizyta w urzędzie celem złożenia zamówienia na wyprodukowanie wnioskowanych tablic.
Podczas tej wizyty należy złożyć wniosek z dokumentami wymaganymi do zarejestrowania pojazdu.
oraz dowód wniesionej opłaty na rachunek: 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452 (500 zł - jedna tablica, 1000 zł - dwie tablice).

Załączniki

Wniosek pdf, 347 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane