W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestracja dziennika budowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8: 

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów - parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4.
 • wniosek o rejestracje elektronicznego dziennika budowy należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem aplikacji EDB:  https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15. 

Uwagi:

Dziennik może być zarejestrowany jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, która stała się wykonalna albo inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.
Rejestracja dziennika nie jest wystarczająca do rozpoczęcia budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia dziennika budowy. Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.

Strona informacyjna EDB: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej
Aplikacja EDB: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (http://www.pinb.wroclaw.pl/) dla miasta Wrocławia.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja dziennika budowy następuje w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowy.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy / rozbiórki wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników do formularza B3:

 • Dziennik budowy (odrębny dla każdego obiektu budowlanego).
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 • Dodatkowo kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia budowy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego