W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy prawo jazdy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Uprawnień Kierowców
fax +48 71 777 76 00
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi w Dziale Uprawnień Kierowców (S1)
  okienka 1-3
 • COM VI
  ul. Legnicka 58, CH Magnolia Park
  I piętro

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Strona (osoba zamierzająca przystąpić do szkolenia na prawo jazdy)

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października 2022 r.: 8:00 - 15:15
 • COM II
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października 2022 r.: 8:00 - 15:15
 • COM VI
  poniedziałek - piątek 9:00 – 18:00
  sobota: 9:00 – 16:00

Uwagi:

Opisana procedura dotyczy osób chcących rozpocząć szkolenie.

Procedura nie dotyczy osób ubiegających się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia, które uzyskują PKK w innym trybie.

W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej wyłącznie przez 1 z rodziców należy przedłożyć w urzędzie dokument potwierdzający ten fakt.

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Profil kandydata na kierowcę generowany jest na poczekaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, jednak w przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu okres ten może wydłużyć się do ok 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek z oświadczeniem o miejscu zamieszkania
  Uwaga! 
  Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm , wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011.127.721)
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami – nie dotyczy prawa jazdy kat AM, A1,A2, A, B1,B B+E, T
 • kserokopia prawa jazdy, jeżeli było wcześniej wydane
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Uwaga! (Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie szkolenia/uzyskanie prawa jazdy prawo jazdy przy urzędniku).
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Uwaga! 
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami

Załączniki

Wniosek pdf, 733 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego