W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Prawo jazdy - wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz określonego w konwencjach o ruchu drogowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy prawo jazdy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Uprawnień Kierowców
ul. G. Zapolskiej 4
fax +48 71 777 76 00
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4 
  sala obsługi (S1) w Dziale Uprawnień Kierowców 
  okienka 1-3, 
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, okienko 10
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, okienko 7

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Strona (osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo posiadająca zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października: 8:00 - 15:15
 • COM II
  poniedziałek - piątek 8:00 - 17:15
  od 3 października: 8:00 - 15:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15

Uwagi:

Wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć osobiście lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej.
Strona dla klienta: www.esp.pwpw.pl

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:Rezerwacja wizyt. Opłaty:Za wydanie prawa jazdy pobiera się:

 • opłatę za dokument prawa jazdy - 100 zł
 • opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł

Opłaty można  wnieść w następujący sposób:

 •  w Punktach Obsługi Bankowej 
 • na rachunek bankowy:
  • za wydanie prawa jazdy: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
  • opłata ewidencyjna: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702
 • przy okienku ale jedynie kartą płatniczą z dodatkową prowizją w wysokości 2 zł dla operatora udostępniającego możliwość płatności elektronicznej

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy – do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

W sprawach wymagających potwierdzenia danych i informacji zawartych w zagranicznym dokumencie prawa jazdy  poprzez organ, który wydał prawo jazdy zgodnie z art. 35 KPA  do okresu oczekiwania  nie wlicza się czasu wykonania tych czynności.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie);
 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.;
 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Genewie dnia 19 września 1949 roku.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek 
  Uwaga! 
  Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm , wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
   2011.127.721)
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • kserokopia prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
 • kserokopia karty pobytu, ważnej wizy lub inny dokument stwierdzający prawo pobytu na terytorium RP)

Do wglądu oryginał prawa jazdy  oraz dokument potwierdzający prawo pobytu lub polski dowód osobisty.

Załączniki

Wniosek pdf, 733 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego