W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Pozyskanie w najem gminnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym przez organizację pozarządową

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4

 • I piętro, pok. 126
 • I piętro, pok. 120 (kancelaria)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Opinia przesyłana jest do właściwego zarządcy gminnej nieruchomości.

Wydawanie opinii do wniosku.

 1. Wydział Partycypacji Społecznej jest zobowiązane do wydania opinii w sprawie zasadności rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
 2. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy w sprawie treści opinii Wydziału Partycypacji Społecznej.
 3. Wydział Partycypacji Społecznej zbiera informacje na temat działalności organizacji pozarządowych w poszczególnych komórkach Urzędu Miejskiego i odsyła opinię wraz z wnioskiem, kopią statutu, odpisu z rejestru, sprawozdania merytoryczno - finansowego do Zarządu Zasobu Komunalnego lub innego właściwego zarządcy gminnych nieruchomości, który podejmuje ostateczne działania w sprawie przyznania lokalu.


Przyznawanie lokalu dla organizacji pozarządowej.

 1. ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości rozpatruje tylko wnioski organizacji pozarządowych pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Partycypacji Społecznej co do zasadności przyznania lokalu.
 2. ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości przedstawia wnioskodawcy aktualny wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.
 3. Organizacja pozarządowa składa wniosek o przyznanie konkretnego lokalu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy (m.in. po zweryfikowaniu, czy lokal nie został już zadysponowany). ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości przeprowadza negocjacje warunków najmu lokalu, a następnie przygotowuje umowę.
 4. W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Wydziału Partycypacji Społecznej, organizacja pozarządowa ma możliwość starania się o wynajem lokalu na ogólnych zasadach obowiązujących w Gminie Wrocław, tj. w trybie przetargu lub rokowań publicznych.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
 • oświadczenie o aktualności danych
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru,
 • aktualny statut
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za poprzedni rok
 • sprawozdanie finansowe organizacji za poprzedni rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

Organizacje, które wcześniej złożyły w Wydziale Partycypacji Społecznej wymienione  dokumenty - aktualny statut, sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za rok ubiegły, sprawozdanie finansowe organizacji za rok ubiegły), są zobowiązane tylko do ich aktualizacji lub przedłożenia pisemnego oświadczenia o ich aktualności

Załączniki

Wniosek docx, 18 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane