W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Udostępnianie akt zakończonych postępowań oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów w Wydziale Architektury i Zabytków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów - parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być strona, która brała udział w postępowaniu administracyjnym lub jej pełnomocnik.  Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Uwagi:

Nie wykonuje się kopii projektu budowlanego, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oprawiony jest w sposób trwały oraz stanowi przedmiot chroniony ustawą o prawach autorskich.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Opłaty:

Wysokość  opłaty skarbowej wynosi:

 • za uwierzytelnioną kserokopię dokumentu (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) - 5 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest w terminie około 7 dni, maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia akt i wydania uwierzytelnionych kopii, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub nadane na poczcie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia i adresowane "Do organu II instancji wskazanego w postanowieniu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o udostępnienie akt zakończonych postępowań oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów, wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników do formularza Z23:

 • Dowód stwierdzający, że wnioskodawca jest stroną w postępowaniu lub dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego