W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4.

Filia Kancelarii UMW
ul. G. Zapolskiej 4

 • przyjmowanie wniosków i podań:
  parter, sala 4 stanowisko 6 i 7

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
ul. Świdnicka 53   

 • przyjmowanie wniosków i podań: 
  IV piętro, pok. 404

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umieszczone są w Bazie Aktów Własnych Urzędu Miejskiego Wrocławia https://baw.um.wroc.pl/ a także w Systemie informacji Przestrzennej Wrocławia (http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gp7)

Informacja na temat ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa-studium.shtml) oraz planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowania – w Wydziale Planowania Przestrzennego.

Informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (http://www.zgkikm.wroc.pl/) przy al. M. Kromera 44.

Kopię mapy zasadniczej, w przypadku konieczności, dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu  (http://www.zgkikm.wroc.pl/ )przy al. M. Kromera 44.

Nie wydaje się  wypisów i wyrysów z  planów, które straciły ważność. Można wystąpić z wnioskiem o udostępnienie planu oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów do Wydziału Architektury i Zabytków (formularz W4 dostępny na stronie https://bip.um.wroc.pl//artykul/100/8827/name)  lub o wydanie zaświadczenia o ustaleniach nie obowiązującego planu (formularz W1dostępny na stronie  https://bip.um.wroc.pl//artykul/100/8827/name ).

Nie wydaje się zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa-wyszuk-mpzp.shtml)- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu. 

Do wniosku  o wypis i wyrys należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej minimum 70 zł.

Opłata ostatecznie obliczona przy odbiorze nie może przekroczyć 250 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca.
Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Osobisty odbiór dokumentów wyłącznie w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8. 
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 72 51.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami  - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8. Lista załączników do formularza Z1:
 • Mapa obejmująca obszar objęty wnioskiem.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego